Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Тъкане, Мариета СтойчеваТъкане, Стефка Николова (дейности след ИП)

ТЕКСТ

Всеки ден, всеки час, всякоя минута
ний сновем и тъчем най-красиви мисли,
и живот, свят и чист
във душите вливаме.
 
Нека мир и любов в сърца ни да царува,
доброта, милосердие в нази да живей.
Светлина и веселие навред да грей.
(повтаря се от "Нека")
 
Цветенцата аромат сладостен пилеят,
птичките в небесна шир чуруликат, пеят
и дъждеца ромоли над ниви и ливади.
 
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута,
ще работим, ще растем и добро ще сеем.
И в душите си красиви мисли ние да втъчем.
 
ИДЕЯ

 

В това упражнение изработваме, изграждаме нещо, за което работим с постоянство. Тъкане е единственият вид работа/труд, назован в стиховете на паневритмията.  Извършва се в условия на някаква двоичност – с ума и сърцето (като се движим наляво и надясно), между два полюса (като се движим между  двете противоположни позиции на вътрешния и външния кръг) и в двойка с партньора (като се движим едновременно в допълващи се посоки навътре и навън). В дейността тъкане совалката с нишката се движи наляво и надясно, а придърпващия механизъм – направо; в упражнението това се изиграва със стъпки настрани, последвани от стъпки напред. Някои примери за процеси и състояния в природата, човека и взаимоотношенията:

  • птичките по двойки си изграждат гнездо;
  • на стан се тъкат черги/платове;
  • изработваме, изграждаме някакъв продукт;
  • работим над своето усъвършенстване;
  • изграждаме добри взаимоотношения;
  • в природата енегрийният ток на електричество и магнетизъм между два полюса е работа;
  • когато имаме опонент на нашата идея, „изтъкаваме" своите мисли, между неговата и н
  • нашата гледва точка;
  • когато имаме обект на нашето внимание, изтъкаваме своите чувства между нас;
"Това движение изразява органическия процес в природата. То изразява съграждащия процес в нея. Нали между северния и южния полюси на земята става кръгообращение на електричеството и магнетизма? Електричните и магнетични течения циркулират между двата полюса. Това именно е изразено в това упражнение чрез кръстосаните движения от ляво надусно и обратно. Обаче и всяка материална частица си има свои полюси. И между тези два полюса има течение на електрични и магнетични енергии. Тези сили работят и във всеки човек. И всеки орган има полюси. Това упражнение от една страна ни води към осъзнаване дейността на съграждащия принцип в природата и от друга страна, то е правилен път за внасяне на хармония и ритъм в този процескакто в нас, така и вън от нас, в живота на човечеството." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.79)

 

Тъкане, Gabriela JonczyWeaving, Birgül Gökaslan

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: За какво е метафора тъкането в текста, какво се изтъкава? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за стана на живота.
 
2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация на упражнението. Нарисувайте черга с партьора, като движите моливите настрани и напред както в упражнението без да ги вдигате от листа.
 
3. Въпроси: Какво се изгражда нишка по нишка, за да се постигне крайния резултат? Как изтъкавате добро чувство/мисъл?
 
4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте изработили нещо с постоянство. Какво е усещането?
 
5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че вие и вашия партньор изработвате красива тъкан заедно. 
 
6. Утвърждение: Напишете ваше положително твърдение за тъкане. Например: Заедно изрботваме нещо красиво. Изтъкавам своите добри мисли/чувства.
 
7. Цитати: Хората забравят колко бързо сте свършили дадена работа, но запомнят колко добре сте я свършили (Howard Newton). Ние спим, но станът на живота никога не спира и чергата, която се е тъкала, когато слънцето е залязвало, продължава да се тъче и когато изгрява на сутринта (Henry Ward Beecher) Намерете ваша любима мисъл за Тъкане.
 
 
Тъкане, Силвия НеделчеваТъкане, Lenka Szotkowska
 
 
 
 
 

МУЗИКА

Размер: 3/4

Тоналност: ре минор
Общо: 60 такта
1 такт = 2 движения

ДВИЖЕНИЕ

3 циклични движения: 
„Напред”: 8 движения 
„Настрани-надясно”: 8 движения
„Настрани-наляво”: 8 движения
Всеки голям цикъл се състои от един малък (2 движения) с 4 повторения.
 
В началото на упражнението изпълнителите са обърнати по посока на движението. Партньорите от външния кръг правят две крачки напред. Те запазват своята предна позиция през цялото упражнение и винаги минават пред своя партньор при движенията настрани.
 
ИП за всички цикли:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите, предмишниците са хоризонтални и успоредни на тялото, китки обтегнати. Лактите са хоризонтално встрани. Дланите са пред гърдите, обърнати надолу, пръсти прибрани, обтегнати. Средните пръсти на двете ръце се докосват. 
Крака:  Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват циклите 1-4: “Напред”, “Настрани надясно (наляво)”, “Напред” и “Настрани наляво (надясно)”.
 
1. НАПРЕД
Текст: „Всеки ден, всеки час, всякоя минута”
Всички се движат напред.

Тъкане, изходна позицияТъкане, напред 1Тъкане, напред, 2

1:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани. 
Крака: Стъпка напред с десен крак. 
Време: половин такт (1 време)
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: половин такт (1 време)
 
Движения 1 и 2 се повтарят 4 пъти. Последното 8-мо движение е преходно към следващия цикъл:
8:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Левия крак се прибира до десния.
Време: половин такт (1 време) 
 
 
2. НАСТРАНИ (НАДЯСНО/НАЛЯВО)

 

Текст: „Ний сновем и тъчем най-красиви мисли” 
Изпълнителите от вътрешния кръг се движат надясно (навън), а от външния кръг – наляво (навътре) и така партньорите си разменят местата. 
 
Тъкане, изходна позицияТъкане, настрани, 2Тъкане, настрани,  1
1:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани. 
Крака настрани-надясно: Изпълнителите от вътрешният кръг правят кръстосана стъпка с левия крак вдясно настрани пред десния крак. Всяко стъпало се движи по своя линия. Тялото остава обърнато напред. 
Крака настрани-наляво: Изпълнителите от външния кръг правят кръстосана стъпка с десния крак наляво настрани пред левия крак. Всяко стъпало се движи по своя линия.Тялото остава обърнато напред 
Време: половин такт (1 време)
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака настрани-надясно: Изпълнителите от вътрешният кръг правят странична стъпка с десния крак вдясно настрани зад левия крак. Всяко стъпало се движи по своя линия. Тялото остава обърнато напред. 
Крака настрани-наляво: Изпълнителите от външния кръг правят странична стъпка с левия крак вляво настрани зад десния крак. Всяко стъпало се движи по своя линия. Тялото остава обърнато напред.
Време: половин такт (1 време)
 
Движения 1 и 2 се повтарят 4 пъти. Последното 8-мо движение преходно към следващия цикъл:
8:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака настрани-надясно: Десният крак се прибира вдясно напред до левия крак.
Крака настрани-наляво: Левият крак се прибира вляво напред до десния крак.
Време: половин такт (1 време)
 
 
3. НАПРЕД
Всички се движат напред.
Движенията се изпълняват както в 1.
Текст: „И живот, свят и чист във душите вливаме” 
 
 
4. НАСТРАНИ (НАЛЯВО/НАДЯСНО)
Изпълнителите от вътрешния кръг се движат надясно (навън)  и се връщат във външния кръг, където са били в началото на упражнението. Изпълнителите от външния кръг се движат наляво (навътре) и също се връщат в първоначалната си позиция.
Движенията се изпълняват както в 2.
Текст: „Нека мир и любов в сърца ни да царува” 
 
 
 
Тези четири цикъла се повтарят 4 пъти (1-16, 17-32, 33-48 и 49-60 такт). При четвъртото изпълнение се изиграват само първите три цикъла (без последния цикъл "Настрани").  
 
КП за упражнението:
Изпълнителите, които в началото са били във вътрешния кръг, в края на упражнението са във външния кръг и обратно. След приключване на упражнението, ръцете се свалят до тялото, а изпълнителите в “новия” външен кръг правят две крачки напред, за да се изравнят с партньорите си.