Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: 3/4
тоналност: ла мажор
общо: 26 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

2 движения= 1цикъл
общо: 13 цикъла,26 движения
преходи: движения 1 и 26
 
Възлизане,1Възлизане, 2
 
ИП:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото. 
Крака:  Тежестта на тялото е на левия крак, десният е напред в готовдност да стъпи.
 
  
1 (преход):
Ръце: Ръцете се разгъват от гърдите: дясната се отвежда напред и нагоре вертикално с длан напред; едновременнолявата се привежда напред, надолу и малко назад (в очертанията на тялото) с длан назад. Дланите са обтегнати, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - срички“бляска-” от думата “бляскави”
 
2:
Ръце: Дясната ръка се привежда напред, надолу и малко назад. Едновременно лявата ръка се отвежда напред и нагоре вертикално. Ръцете са обтегнати в лакти, киткиидлани.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт

 

3:
Ръце: Дясната ръка се отвежда напред и нагоре вертикално. Едновременно лявата ръка се привежда напред, надолу и малко назад. Ръцете са обтегнати в лакти, киткиидлани.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 12 пъти. Следва движение 26, което е преход към упражнение 5:
 
26 (преход):
Ръце: Дясната ръка се привежда напред, надолу и малко назад.Едновременно с това лявата ръка извършва две движения: първо напред и нагоре вертикално и след това напред, надолу и малко назад.
Крака:Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - удълженото “-а” на сричка –та (“нощ-та”)
 
КП:
Ръце: Двете ръце са успоредни долу и малко назад (в очертанията на тялото), с длани назад, обтегнати в лактите и китките.
Крака: Тежестта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 5 "Дигане".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.
 
 
ВАРИАНТИ

 

За движение 26 (преход): Дясната ръка се привежда напред, надолу и малко назад. Лявата не се движи, а остава долу и изчаква дясната да достигне същата позиция.