Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 15.Аум Музика & Движение

МУЗИКА

Размер ¾
Тоналност: до мажор
Общо: 28 такта
Времето за 1 движение е различно: 2, 3 или 4 времена от такта
 
 
ДВИЖЕНИЕ
 
ИП за упражнението: 
Ръце: Двете ръце са покрай тялото долу. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж.
 
15. Аум
 
1:
Ръце: Дясната ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и надолу). Едновременно лявата ръка се повдига назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Ръцете са обтегнати в лакти и китки.
Крака: Десният крак се изнася напред на пръсти, тежестта на тялото бавно се пренася върху него и той стъпва, а левият остава назад на пръсти. След като ръцете достигнат крайна позиция, десният крак се повдига на пръсти достатъчно високо, за да се отдели левият крак от земята, след което се връща на цяло стъпало.
 
2: 
Ръце: Дясната ръка се сваля надолу и назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Едновременно лявата ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и  надолу). Ръцете са обтегнати в лакти и китки.
Крака: Левият крак се изнася напред на пръсти, тежестта на тялото бавно се пренася върху него и той стъпва, а десният остава назад на пръсти. След като ръцете достигнат крайна позиция, левият крак се повдига на пръсти достатъчно високо, за да се отдели десният крак от земята, след което се връща на цяло стъпало.
 
3: 
Ръце: Дясната ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и надолу). Едновременно лявата ръка се сваля надолу и назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Ръцете са обтегнати в лакти и китки.
Крака: Десният крак се изнася напред на пръсти, тежестта на тялото бавно се пренася върху него и той стъпва, а левият остава назад на пръсти. След като ръцете достигнат крайна позиция, десният крак се повдига на пръсти достатъчно високо, за да се отдели левият крак от земята, след което се връща на цяло стъпало.
 
Движения 2 и 3 се повтарят 3 пъти и се правят общо 7 движения: 
 
Време:  Движение 1 за 3 времена (ауфтакт, 1 и 2-ро време на 1 такт). Движение 2 за  3 времена (3-то време на 1 такт и 1 и 2-ро време на 2 такт). Движение 3 за 4 времена (3-то време на 2 такт и 3 такт). Движение 4 за 3 времена (4 такт). Движение 5 за 3 времена (5 такт). Движение 6 за 3 времена (6 такт). Движение 7 за 2 времена (1 и 2 време на 7 такт).
Текст: 1. „аум”, 2. „аум”, 3. „аум”, 4. „ом.” 5. „ом” 6. „аум-“ (от аумен) 7. “-ен” (от аумен)
 
Този цикъл се повтаря 4 пъти с различна ИП.
 
ИП за цикъл 2 и 4: 
Ръце: Дясната ръка е 45° горе и напред, а лявата е 45° долу и назад. Движение едно започва с повдигане на лявата ръка нагоре и сваляне на дясната надолу.
Крака: Левият крак е назад на пръсти. Движение едно започва със стъпка с ляв крак. 
 
ИП за цикъл 3:
Ръце: Лявата ръка е 45° горе и напред, а дясната е 45° долу и назад. Движение едно започва с повдигане на дясната ръка нагоре и сваляне на лявата надолу.
Крака: Десният крак е назад на пръсти. Движение едно започва със стъпка с десен крак. 
 
КП за упражнението:
Връщане в ИП на упражнението.