Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА 

   Размер: 3/4
   Тоналност: ла минор
   Общо: 40 такта
   1 такт = 1 движение
 

ДВИЖЕНИЕ

2 движения = 1 цикъл
общо: 20 цикъла, 40 движения
преход: движение №40
 
Пробуждане (1)Пробуждане (2)
 
ИП:
Ръце: Лактите са хоризонтално встрани. Свити и допрени пръстите са поставени в
раменната ямка, като  палец, показалец и среден пръст се докосват.
 
Крака:  Прибрани един до друг в изправен стоеж.
 
1:
Ръце:  Ръцете се разгъват в лактите и се отвеждат хоризонтално встрани, обтегнати. Едновременно дланите се отварят и обтягат, обърнати нагоре, с пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
2:
Ръце:  Ръцете се привеждат плавно по обратния път в ИП.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 20 пъти. Второто движение на цикъл 20 (движение 40) е по-различно и е преход към упражнение 2:
 
40 (преход):
Ръце: Ръцете се привеждат по обратния път в ИП. След това продължават движението си напред и надолу и върховете на пръстите им се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - сричка “-вот” от думата “живот”
 
КП:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите и върховете на пръстите им се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, лактите са покрай тялото. Дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.
Крака:Тежестта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 2 "Примирение".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.
 
 
ВАРИАНТИ

За дланите: Дланите са обърнати надолу в позиция хоризонтално встрани.

За движение 40 (преход): Ръцете се свалят надолу, напред и встрани, при което дланите се обръщат надолу. След това лактите се сгъват и върховете на пръстите се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.