Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 17.Квадрат Музика & Движение

МУЗИКА

Размер 3/8

Тоналност: ми минор
Общо: 128 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

2 големи цикъла:
1. “На място”: 8 движения (4 х 2 пъти)
2. “Напред”: 8 движения (2 х 4 пъти)
 
ИП за упражнението:
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга. Партньорът от вътрешния кръг е пред партньора от външния кръг.
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите, предмишниците са хоризонтални и успоредни на тялото, китки обтегнати. Лактите са хоризонтално встрани. Дланите са пред гърдите, обърнати надолу, пръсти прибрани, обтегнати. Средните пръсти на двете ръце се докосват.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват “На място” и “Напред” четири пъти (1-8). В края на всяка движение “Напред” тялото се обръща на 90 и при четирите изпълнения се очертава квадрат. 
 
1. НА МЯСТО
 ИП = ИП за упражнението. 
Движението очертава първия връх на квадрата. 
Текст: „Слънцето грей, трепти зората от живот и любов”.
 
17 Квадрат - движения на място
 
1:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани. 
Крака: Десният крак се изнася встрани вдясно с обтегнато коляно и докосва с пръсти земята. 
Време: един такт
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Десният крак се връща в ИП с обтегнато коляно. 
Време: един такт
3:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани.
Крака: Левият крак се изнася встрани вляво с обтегнато коляно и докосва с пръсти земята. 
Време: един такт
4:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Левият крак се връща в ИП с обтегнато коляно. 
Време: един такт
 
Движения 1-4 се повтарят. Последното движение е 8. 
КП = ИП
 
2. НАПРЕД 
ИП = ИП за упражнението
Движението е по радиус към центъра и очертава първата страна на квадрата.
Текст: „Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи”
 
Квадрат, движения напред
 
1:
Ръце: Дланите се обръщат напред, средните пръсти остават допрени. Ръцете се разгъват в лактите вертикално пред лицето нагоре до положение хоризонтално встрани обтегнати, с длани напред, пръсти прибрани.
Крака: Стъпка напред с десен крак. 
Време: един такт 
2:
Ръце: Ръцете се сгъват в лактите, вертикално нагоре до положение пред гърдите с длани  напред. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: един такт 
Движения 1 и 2 се повтарят 3 пъти. Следват движения 7 и 8:
7:Квадрат, обръщане на 90о, стъпка 7
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите вертикално пред лицето нагоре до положение хоризонтално встрани обтегнати, с длани напред, пръсти прибрани.
Крака: Пресечна стъпка напред с десен крак. Пръстите сочат в посока перпендикулярна на посоката на движение. Тялото започва четвърт обръщане (90°) наляво.  
Време: един такт 
8:Квадрат, обръщане на 90о, стъпка 8
Ръце: Ръцете се сгъват в лактите, вертикално нагоре до положение пред гърдите с длани  напред. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Левия крак се прибира до десния (в новата посока). Тялото завършва четвърт обръщането (90°) наляво.  
Време: един такт 
 
КП = както в ИП, но с длани напред.
 
3. НА МЯСТО
ИП
Както в ИП за упражнението, но дланите са напред.
Партньорите са с дясно рамо към центъра, един до друг.
Движението очертава втория връх на квадрата. 
Текст: „Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей”
1:
Ръце: Дланите се обръщат надолу с допрени средни пръсти. Следва движение на ръцете и на краката както при очертаване на първия връх, но с различна пространствена ориентация.
КП = ИП за упражнението.
 
4. НАПРЕД 
ИП
Партньорите са с дясно рамо към центъра, един до друг. 
Движението очертава втората страна на квадрата. 
Движението е същото както при очертаване на първата страна, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За божий ден, за новий светъл божи ден”
 
5. НА МЯСТО
ИП
Партньорите са с гръб към центъра. Партньорът от външния кръг е пред партньора от вътрешния кръг.
Движението очертава третия връх на квадрата.
Движението е същото както при очертаване на втория връх, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За радост нова, що в сърцата ни безспирно лей”
 
6. НАПРЕД
ИП
Партньорите са с гръб към центъра. Партньорът от външния кръг е пред партньора от вътрешния кръг.
Движението очертава третата страна на квадрата, но с различна пространствена ориентация.
Движението е същото както при очертаване на първата страна.
Текст: „Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей”
 
7. НА МЯСТО
ИП
Партньорите са с ляво рамо към центъра, един до друг.
Движението очертава четвъртия връх на квадрата.
Движението е същото както при очертаване на втория връх, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За божий ден, за новий светъл божи ден” 
 
8. НАПРЕД 

 

ИП
Партньорите са с ляво рамо към центъра на кръга, един до друг. 
Движението очертава четвъртата страна на квадрата. 
Движението е същото както при очертаване на първата страна, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За радост нова, що в сърцата ни безспирно лей”
 
 
 
Движенията 1-8 очертават квадрат. Музиката за всеки цикъл е 8 такта. За 1: от 1 до 8 такт; 2: от 9 до 16 такт; 3: от 17 до 24 такт; 4: 25 до 32 такт; 5: от 33 до 40 такт; 6: от 41 до 48 такт; 7: от 49 до 56 такт; 8: от 57 до 64 такт. 
Движенията 1-8 се повтарят от 65 до 128 такт и очертават втори квадрат.
 
КП за упражнението: както ИП, но с длани напред. 
След приключване на упражнението ръцете се свалят до тялото. Крайната позиция върху кръга (мястото на стъпване) съвпада с позицията от началото на упражнението.