Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Пляскане, Bilge KarciПляскане, Данчо Пандулчев

ТЕКСТ

Ето го, ражда се красивий ден.
Ето го, слънцето към нази грей.
Химни в гората весело птиченце пей.
Бодро играем по росни треви и цветя.
 
Светлата радост обилно ни грей,
сила в душата безспирно излива ни тя.
(повтаря се от “светлата”) 

ИДЕЯ

Пляскане е процес на проява на радост след преодоляна трудност. Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотношенията:

  • радваме се на излет сред природата в края на работната седмица;
  • домашните любимци се радват на вниманието ни;
  • радваме се на успех/ добре свършена работа;
  • радваме се на приятел след раздяла;
  • публиката ръкопляска след добро изпълнение.

“Tова е тържеството на свободата. Тези движения означават, че човек се е освободил от всички неестествени, стеснителни връзки. Те покават границите на свободата, показват откъде започват тя; те говорят, че вече е добита тя. Тези движения - това е радостта на душата, която е добила освобождение. Това е радостта на пеперудата, която е излетяла от пашкула. Това е радостта на тревицата, която е показала своя страх на свобода над тъмната студена земя. Това е радостта на цветето, което е разтворило за пръв път своето венче на слънчевите лъчи. [Беинса Дуно, Паневритмия, С.,1938, с.78)

 

Clapping, Gabriela JonczyПляскане, Даниела Анчева

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Колко думи за радост може да намерите в текста? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за радост.

2. Рисуване: Нарисувайте картина на някой, който се радва. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: Какво радва вас и хората около вас? Как се радваме, когато сме постигнали нещо без труд или когато сме успели въпреки трудностите?  

4. Преживяно: Разкажете за ситуации, когато сте се зарадвали за нещо. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си докато изпълнявате упражнението, че пляскате с ръце като дете, което се радва.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Пляскане. Например: Радвам се на малките неща в живота.

7. Сентенции: В търсене на Синята птица Тилтил разговаря с Големите радости: Голямата-Радост-да-бъдеш-справедлив, Радостта-да-бъдеш-добър, Радостта-от-извършения-труд, Радостта-да-мислиш, Радостта-да-вникваш, Радостта-да-виждаш-красивото, великата Радост-да-обичаш и Радостта на майката (Морис Метерлинк, Синята птица). Намерете ваша любима мисъл за Радостта.

 

Clapping, Stefka Nikolova (follow0up activities)

 

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: ре мажор
Общо: 41 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 2 движения
общо: 20,5 цикъла, 41 движения
преход: движение 1 
 
Clapping-1
Clapping-2
Clapping-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИП
Ръце: Двете ръце са свити в лактите и поставени една до друга пред гърдите със свити юмруци, които се докосват.
Крака: Тежестта е на левия крак, десният е напред в готовност да стъпи.
 
1 (преход): 
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите надолу, напред и встрани, като едновременно дланите се отварят. Движението продължава с отегнати ръце, които се отвеждат хоризонтално встрани с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
Текст на прехода: “Ето го”
 
2: 
Ръце: По вдлъбнати дъги ръцете се привеждат обтегнати надолу, напред и встрани с длани надолу, след което се сгъват в лактите и пляскат пред гърдите, с пръсти насочени нагоре. След това движението им продължава нагоре до пред лицето с длани като полуотворен цвят. 
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт 
 
3: 
Ръце: Ръцете се отвеждат по обратния път до положение хоризонтално встрани обтегнати с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 20 пъти. Последното движение е 41.
 
КП:
Ръце: Ръцете са хоризонтално встрани обтегнати с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 9 "Чистене".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без прекъсване, като плавно преминават едно в друго.