Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: ¾

Тоналност: сол мажор
Общо: 80 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 10 движения
общо: 8 цикъла
SP, 1a
 
ИП за упражнението: Партньорите са с лице към центъра на кръга, един зад друг.
Ръце: Дясната ръка е встрани хоризонтално. Лявата е пред гърдите, сгъната в лакета, предмишницата е успоредна на дясната ръка. Дланите са надолу.
Крака: Тежестта на тялото е на десния крак. Левият крак е настрани наляво и докосва земята с пръсти.
 
1: Люш наляво. 

SP, 1ainterim -to the left1b, 2a, 3b, 4a

2: Люш надясно.

2b, 3ainterim to the right1b, 2a, 3b, 4a

3.Люш наляво

2b, 3ainterim -to the left1b, 2a, 3b, 4a

4.Обръщане надясно/напред

9b, 10ainterim to the right1b, 2a, 3b, 4a

5.Стъпка напред с ляв крак

5b, 6a9b, 10a

Движения 1-5 се повтарят симетрично ляво/дясно с гръб към центъра

6.Обръщане и люш надясно

5b, 6a6b, 8b

7.Люш наляво

7b, 8a6b, 8b

8.Люш надясно

7b, 8a6b, 8b

9.Обръщане наляво/ напред 

9b, 10a6b, 8b

10.Стъпка напред с десен крак

 

10b9b, 10a

Движения 1-10 представляват цикъл, който се повтаря 8 пъти. 

Движение 1 (за следващите цикли от 2 до 8):
Движението започва с различна ИП: тяло обърнато напред, ръце нагоре-напред. Следва движението, което е отново "люш наляво".
10binterim -to the left1b, 2a, 3b, 4a

10b

 
 
 
КП за упражнението = края на движение 10: 
 
Ръце: Ръцете са напред и нагоре на 45 градуса, успоредни, с длани надолу и напред.
Крака: Тежестта на тялото е на десния крак, левият е назад, на пръсти.