Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Aoum, Lenka SzotkowskáAoum, Gabriela Jonczy

ТЕКСТ

Аум. Аум. Аум.
Ом. Ом. 
Аумен. 
 
(повтаря се 4 пъти)
 
ИДЕЯ
 

С това упражнение се стремим към висините, като приемаме хармоничното в нас и изхвърляме дисхармоничното от нас. Aум е мантра на санскит. Древните езици се отличават със синкретизъм – една дума назовава много понятия, и не активира конкретното образно мислене. Смисълът, който отделният човек намира, е различен.Някои примери:

  • практиките на молитва във всички религии;
  • практиките за медитация;
  • в изкуството: да се възхищаваш на една картина, като цяло, без да се фокусираш на отделните форми и цветове.
Има едно течение, което идва от слънцето и минава през центъра на земята, и друго едно течение, което изхожда от земята и минава през слънцето. Когато си протегнем едната ръка нагоре под ъгъл от 45 градуса, то чрез нея възприемаме божественото. Чрез този крак, с който стъпваме,приемаме земни енергии. Чрез тази ръка и този крак, които са протегнати надолу под ъгъл от 45 градуса, изхвърляме нечистото, набраните необработени, дисхармонични енергии вън от нас, към земята. Това последователно вдигане на ръцете наклонено напред и нагоре, с последователно повдигане на нозете – това е полетът на човешкия дух, вечният му стремеж към висините. Човек работи на земята, но вътрешнията му поглед винаги е свързан със света на звездите. Той гради на земята, но иска да въплъти това, което долавя от звездните сфери.Това движение е правилен път за свързване с природата, за влизане в хармоничен допир с нея. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, стр.79)
 
Aoum, Ondřej SmetanaAoum, Stefka Nikolova (follow-up activities)
 

ЗАДАЧИ

1. Tекст: “Аум”, “ом”, “аумен” са древни думи, от който в европейските езици е произлязла думата амин (амен на английски), която се казва в края на благословии и молитви и понякога се превежда с “Така да бъде”. Напишете с ваши красиви думи пожелание, което да завърши с тези думи.

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: Какво правите, когато срещнете непозната дума? Възможно ли е една и съща дума има различно значение за различните хора и защо?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте успели да се освободите от дисхармонично състояние. Как го постигнахте?

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че с протегната нагоре ръка достигате нещо красиво и светло/ звездите; докато с ръката, протегната назад изхвърляте дисхормоничното от вас.

6. Определения за Аум в Уикипедия (английски): (1) Вечният процес на раждане, живот, смърт и новораждане. Аум е универсалният символ на Създанието. (2) Свещена сричка на създанието, думата, която е изречена в началото и от която всички други звуци са произлезли. (3) Единство между всечки хора, същества и неща.

7. Сентенции. Земята е моят олтар, небето е моят купол, умът е моята градина и сърцето е моят дом и аз съм винаги в моя дОм, да винаги съм в Ом (Eden Ahbez). На езика на природата ”амин“ е винаги цвете (Oliver Wendell Holmes). Намерете ваша любима мисъл за Аум.

 

МУЗИКА

Размер ¾
Тоналност: до мажор
Общо: 28 такта
Времето за 1 движение е различно: 2, 3 или 4 времена от такта
 
 
ДВИЖЕНИЕ
 
ИП за упражнението: 
Ръце: Двете ръце са покрай тялото долу. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж.
 
15. Аум
 
1:
Ръце: Дясната ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и надолу). Едновременно лявата ръка се повдига назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Ръцете са обтегнати в лакти и китки.
Крака: Десният крак се изнася напред на пръсти, тежестта на тялото бавно се пренася върху него и той стъпва, а левият остава назад на пръсти. След като ръцете достигнат крайна позиция, десният крак се повдига на пръсти достатъчно високо, за да се отдели левият крак от земята, след което се връща на цяло стъпало.
 
2: 
Ръце: Дясната ръка се сваля надолу и назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Едновременно лявата ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и  надолу). Ръцете са обтегнати в лакти и китки.
Крака: Левият крак се изнася напред на пръсти, тежестта на тялото бавно се пренася върху него и той стъпва, а десният остава назад на пръсти. След като ръцете достигнат крайна позиция, левият крак се повдига на пръсти достатъчно високо, за да се отдели десният крак от земята, след което се връща на цяло стъпало.
 
3: 
Ръце: Дясната ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и надолу). Едновременно лявата ръка се сваля надолу и назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Ръцете са обтегнати в лакти и китки.
Крака: Десният крак се изнася напред на пръсти, тежестта на тялото бавно се пренася върху него и той стъпва, а левият остава назад на пръсти. След като ръцете достигнат крайна позиция, десният крак се повдига на пръсти достатъчно високо, за да се отдели левият крак от земята, след което се връща на цяло стъпало.
 
Движения 2 и 3 се повтарят 3 пъти и се правят общо 7 движения: 
 
Време:  Движение 1 за 3 времена (ауфтакт, 1 и 2-ро време на 1 такт). Движение 2 за  3 времена (3-то време на 1 такт и 1 и 2-ро време на 2 такт). Движение 3 за 4 времена (3-то време на 2 такт и 3 такт). Движение 4 за 3 времена (4 такт). Движение 5 за 3 времена (5 такт). Движение 6 за 3 времена (6 такт). Движение 7 за 2 времена (1 и 2 време на 7 такт).
Текст: 1. „аум”, 2. „аум”, 3. „аум”, 4. „ом.” 5. „ом” 6. „аум-“ (от аумен) 7. “-ен” (от аумен)
 
Този цикъл се повтаря 4 пъти с различна ИП.
 
ИП за цикъл 2 и 4: 
Ръце: Дясната ръка е 45° горе и напред, а лявата е 45° долу и назад. Движение едно започва с повдигане на лявата ръка нагоре и сваляне на дясната надолу.
Крака: Левият крак е назад на пръсти. Движение едно започва със стъпка с ляв крак. 
 
ИП за цикъл 3:
Ръце: Лявата ръка е 45° горе и напред, а дясната е 45° долу и назад. Движение едно започва с повдигане на дясната ръка нагоре и сваляне на лявата надолу.
Крака: Десният крак е назад на пръсти. Движение едно започва със стъпка с десен крак. 
 
КП за упражнението:
Връщане в ИП на упражнението.