Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 23.Хубав ден Музика & Движение

МУЗИКА

Размер 3/ 8
Тоналност: до мажор
Общо: 144 такта 
1 такт = 1 движение
 
част 1:
част 2:
част 3 (4):
Хубав ден
 
ДВИЖЕНИЕ
4 цикъла
 
ИП за упражнението:
 
SP, 1a
 
 
1. РЪЦЕ НА ХЪЛБОК
Движения 1-4:
 
1a1b
 
Движения 5-8 са симетрични на 1-4, на десен крак.
Движения 1-8 се повтарят 4 пъти.
 
 
2. РЪКА ГОРЕ И НАПРЕД НА 45°
Движения 1-4 с десен крак и дясна ръка напред:
 
2a2b
 
Движения 5-8 са симетрични на 1-4, ляв крак и лява ръка напред.
 
2c2d
 
Движения 1-8 се повтарят 3 пъти.
 
 
3. ВЪТРЕШНИТЕ РЪЦЕ СЕ ХВАЩАТ
Движения 1-4, изнесен десен крак.
 
3a3b
 
Движения 5-8 са симетрични на 1-4, с изнесен ляв крак.
 
3c3d
 
Движения 1-8 се повтарят 4 пъти.
 
 
4. ПОСЛЕДОВАТЛЕНО ХВАТ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ РЪЦЕ
Движения 1-4 с хват на външни ръце:
 
4a4b
 
Движения 5-8 са на десен крак и с хват на вътрешни ръце: 
 
4c4d
 
Движения 1-8 се повтарят 7 пъти.
 
 
КП за упражнението: стоеж