Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 12.Скачане Музика & Движение

МУЗИКА

Размер: ¾
Тоналност: до мажор
Общо: 15 такта
Времето за 1 движение е различно: за 2, 3 или 4 времена от такта
 
ДВИЖЕНИЕ
 
3 движения = 1 цикъл
Общо: 5 цикъла
 
упр.12 Скачане - движение
 
ИП: 
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга, един зад друг.
Ръце: Ръцете са вертикално горе, успоредни, с длани напред, пръсти допрени, китки и лакти обтегнати.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
1: 
Навеждане от кръста напред до хоризонтално положение.
Ръце: Ръцете се движат успоредни и едновременно с тялото напред и надолу докато то достигне хоризонтално положение, след което продължават да се движат надолу и назад до позиция хоризонтално назад покрай тялото. В крайното положение главата, тялото и ръцете са в една хоризонтална равнина, погледът е към земята.
Крака: Двата крака остават на място. 
Време: 4 времена (1 такт и 1во време на следващия такт) 
 
2: 
Изправяне и подскок.
Ръце: Ръцете се движат напред и нагоре и леко пляскат над главата при подскока. 
Крака: Краката леко приклякват, след което тялото се изправя с подскок.
Текст: Пляскането е на нотата шестнайсетина и на сричките от българския текст - „ле”, „прос”, „ли”, „со”, „рост”. 
Време: 2 времена (останали от предходния такт) 
 
3: 
Връщане в ИП.
Ръце: Ръцете се отдалечават след пляскането и се връщат в ИП.
Крака: Леко се приземяват и се изправят в ИП.
Време: 3 времена (1 такт)
 
КП:
Ръце: Ръцете са изнесени отвесно горе, успоредни и обтегнати, с длани напред. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
След приключване на упражнението дланите се обръщат навън и ръцете се свалят отстрани плавно и обтегнати до тялото. След това изпълнителите се обръща надясно по посока на движението по кръга.