Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: 3/4
Tоналност: ла минор

Общо: 40 такта
1 такт = 1 движение

 
ДВИЖЕНИЕ
 
2 движения = 1 цикъл
Общо: 20 цикъла = 40 движения
 

 

ИП: 
Ръце: Ръцете са хоризонтално встрани обтегнати с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред в готовност да стъпи.
 
1: 
Ръце: Ръцете се привеждат обтегнати хоризонтално напред и настрани, лактите се сгъват и дланите, обърнати напред и със свити пръсти, се поставят пред устните, като ги докосват. Палец, показалец и среден пръст на всяка ръка се докосват, а другите са до тях, леко отворени и закръглени. Едновременно с това се вдишва през носа.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт 
 
2: 
Ръце: Ръцете се отвеждат плавно по обратния път в ИП. Едновременно с това се издишва през устата с дъхане.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 20 пъти. Последното движение е 40. 
 
КП:
Ръце: Ръцете са хоризонтално встрани, обтегнати, с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред в  готовност за първа стъпка на упражнение 10 "Летене".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.