Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Скачане, Stefanie VanhulleСкачане, Мариета Стойчева

TEXT

Нагоре да полетим
към небесния простор.
С мир, любов и светлина
всичко расте в красота
и ни носи мъдростта!
 
ИДЕЯ

       В това упражнение се покланяме на висок идеал, на всичко най-велико в света, след това подскачаме със стремеж високо нагоре. Към идеалите имаме уважение и възхищение и същевремнно се стремим нагоре да ги достигнем. Това носи радост, която се изразява с жеста на пляскане с ръце. Човекът от упражнение 11, който може да мисли, чувства и постъпва добре може също така да скочи високо, да надскочи себе си, да развие пълния си потенциал. Поклон с лице към земята и подскок високо нагоре са специфични движения само за това упражнение. Някои примери за природата, човека и взаимоотношенията:

  • за дърветата идеал е слънцето (светлината), затова се стремят нависоко;
  • за животните идеал са добрите условия за живот: вода, храна, светлина, топлина;
  • за детето родителите са негов идеал;
  • за ученика в училище любимият учител е идеал;
  • във взаимоотношенията любимият човек е идеал;
  • в спорта високите постижения и най-добрите спортисти са идеал;
  • звездите, музиканти и актьори, са идеал за красота и специфични умения;
  • за разумния човек любовта, мъдростта и истината са най-високи идеали.

Това е тържество, че любовта и мъдростта се прилагат в живота. При скачането най-напред се навеждаме надолу - покланяме се пред Великото, вечното, божественото, което работи в света; скачането, което последва - това е поднасяне на нашата радост към великото в света. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.79)

Скачане, Данчо ПандулчевСкачане, Стефка Николова (дейности след ИП)

 
ЗАДАЧИ
 
1. Текст: Напишете с ваши красиви думи изречения/стихотворение като използвате думите от текста "нагоре", "да полетим", "небесния простор", "расте".
 
2. Рисуване: Нарисувайте картина на човек, който се стреми нагоре. Нарисувайте един ваш идеал. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: Какви идеали имате? Какво/кой може да бъде идеал?  Колко високо може да скочи човек?

4. Преживяно: Разкажете ни за ситуации и преживявания, когато сте намерили някакъв идеал/нещо велико. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че скачате толкова високо, че достигате тавана на стаята/ облаците/ небето/ звездите.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Скачане. Например: Покланям се пред величието на природата.

7. Цитати: Не можем да правим велики неща, но малки неща с велика любов (Майка Тереза). Намерете ваша любима мисъл за Скачане (за идеала и величието).

 

 

 

МУЗИКА

Размер: ¾
Тоналност: до мажор
Общо: 15 такта
Времето за 1 движение е различно: за 2, 3 или 4 времена от такта
 
ДВИЖЕНИЕ
 
3 движения = 1 цикъл
Общо: 5 цикъла
 
упр.12 Скачане - движение
 
ИП: 
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга, един зад друг.
Ръце: Ръцете са вертикално горе, успоредни, с длани напред, пръсти допрени, китки и лакти обтегнати.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
1: 
Навеждане от кръста напред до хоризонтално положение.
Ръце: Ръцете се движат успоредни и едновременно с тялото напред и надолу докато то достигне хоризонтално положение, след което продължават да се движат надолу и назад до позиция хоризонтално назад покрай тялото. В крайното положение главата, тялото и ръцете са в една хоризонтална равнина, погледът е към земята.
Крака: Двата крака остават на място. 
Време: 4 времена (1 такт и 1во време на следващия такт) 
 
2: 
Изправяне и подскок.
Ръце: Ръцете се движат напред и нагоре и леко пляскат над главата при подскока. 
Крака: Краката леко приклякват, след което тялото се изправя с подскок.
Текст: Пляскането е на нотата шестнайсетина и на сричките от българския текст - „ле”, „прос”, „ли”, „со”, „рост”. 
Време: 2 времена (останали от предходния такт) 
 
3: 
Връщане в ИП.
Ръце: Ръцете се отдалечават след пляскането и се връщат в ИП.
Крака: Леко се приземяват и се изправят в ИП.
Време: 3 времена (1 такт)
 
КП:
Ръце: Ръцете са изнесени отвесно горе, успоредни и обтегнати, с длани напред. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
След приключване на упражнението дланите се обръщат навън и ръцете се свалят отстрани плавно и обтегнати до тялото. След това изпълнителите се обръща надясно по посока на движението по кръга.