Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: си минор
Общо: 90 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл: 10 движения
Общо: 9 цикъла 
 
ИП: 
 
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга.
Партньорът от вътрешния кръг е пред партньора от външния кръг.
Ръце: Дясната ръка е пред тялото на нивото на слънчевия сплит, свита в лакета в близост до тялото, с предмишница успоредна на лявата ръка. Лявата ръка е обтегната вляво, встрани, хоризонтално. Дланите са надолу, пръсти допрени, китки обтегнати.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
1:
Обръщане надясно - напред по посока на движението по кръга .
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и надясно и едновременно тялото се обръща надясно. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално с длани надолу. 
Крака: Десният крак стъпва надясно, пръсти напред по посоката на движение по кръга и тежестта на тялото се пренася върху него. Петата на левия крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти надясно. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт  
 
2:
Стъпка напред. Започва обръщане надясно.
 
Ръце: Лактите се сгъват, ръцете се приближават хоризонатлно към тялото и средните им пръсти се докосват пред гърдите. След това се свалят надолу и настрани в полукръгове до позиция хоризонтално встрани, с длани надолу, а тялото се обръща малко надясно.
Крака: Левият крак стъпва напред. Десният остава назад на пръсти. 
Време: 1 такт 
 
3:
Продължава обръщането надясно.
Ръце: Ръцете извършват вълнообрано движение на летене. Най-изразено е движението в китките, които се повдигат над и под хоризонталната равнина, пръсти прибрани.
Крака: Десният крак прави напречна стъпка напред, пета към центъра на кръга. Тялото продължава обръщане надясно, с гръб към центъра на кръга. 
Време: 1 такт
 
4:
Обръщането надясно завършва.
Ръце: Ръцете извършват същото вълнообрано движение на летене. 
Крака: Левият крак прави странична стъпка до десния крак и тежестта на тялото се пренася на него. Участниците са напълно с гръб към центъра на кръга. 
Време: 1 такт
 
5:
С гръб към центъра на кръга.
Ръце: Дясната ръка се обтяга хоризонтално встрани, а лявата се сваля надолу и надясно и се сгъва в лакета с предмишница пред тялото на нивото на слънчевия сплит, успоредна на дясната ръка. 
Крака: Тежестта на тялото се връща на десния крак, а левият е на пръсти. 
Време: 1 такт
 
Движения 1-5 се повтарят симетрично с обръщане наляво и към центъра на кръга.
 
6: 
Обръщане наляво - напред по посока на движението по кръга.
 
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и наляво и едновременно тялото се обръща наляво. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално с длани надолу. 
Крака: Левият крак се обръща на пръсти наляво- напред по посоката на движение по кръга и тежестта на тялото се пренася върху него. Петата на десния крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти наляво. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт 
 
7:
Стъпка напред. Започва обръщане наляво.
Ръце: Лактите се сгъват, ръцете се приближават хоризонатлно към тялото и средните им пръсти се докосват пред гърдите. След това се свалят надолу и настрани в полукръгове до позиция хоризонтално встрани, с длани надолу, а тялото се обръща малко наляво.
Крака: Десният крак стъпва напред. Левият остава назад на пръсти. 
Време: 1 такт 
 
8:
Продължава обръщането наляво.
Ръце: Ръцете извършват вълнообрано движение на летене. Най-изразено е движението в китките, които се повдигат над и под хоризонталната равнина, пръсти прибрани.
Крака: Левият крак прави напречна стъпка напред, пръсти към центъра на кръга. Тялото продължава обръщане наляво, с лице към центъра на кръга. 
Време: 1 такт
 
9:
Обръщането наляво завършва.
Ръце: Ръцете извършват същото вълнообрано движение на летене. 
Крака: Десният крак прави странична стъпка до левия крак и тежестта на тялото се пренася на него. Участниците са напълно с лице към ценътра на кръга. 
Време: 1 такт
 
10:
С лице към центъра на кръга.
Ръце: Лявата ръка се обтяга хоризонтално встрани, а дясната се сваля надолу и наляво и се сгъва в лакета с предмишница пред тялото на нивото на слънчевия сплит, успоредна на дясната ръка. 
Крака: Тежестта на тялото се връща на левия крак, а десният е на пръсти. 
Време: 1 такт
 
Движенията 1-10 са един  цикъл, който се повтаря 9 пъти. При цикли от  2 до 9 в движение 1 няма стъпка, а обръщане на пръсти, тъй като кракът е изнесен. 
 
КП = ИП
 
 
ВАРИАНТИ (19)
 
За движение на ръцете в 5 (и симетрично в 10, и ИП)
Дясната ръка се сгъва хоризонтално в лакета с длан надолу, пред гърдите. Едновременно лявата ръка се сгъва надолу и пред гърдите с длан нагоре. Ръцете се докосват, длани една срещу друга, и леко се хващат с палец на всяка ръка върху другата.