Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Възлизане, Пламена СертеваВъзлизане, Uful Atilla

 

ТЕКСТ

Бляскави звезди брилянти
светли сказания мълвят.
Грее чистата Луна, 
безспир лети по своя път, 
по небесна шир.
И денят пристига след нощта.

ИДЕЯ

Възлизане е процес на промяна и периодична смяна.

Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотгношенията:

  • редуват се ден и нощ, лято и зима, прилив и отлив, дъжд и суша;
  • сменят се радост и скръб, насърчение и обезсърчение;
  • във взаимоотношенията прекарваме време заедно и време разделени;
  • редуваме работа и почивка, сън и будно състояние;
  • биологичните процеси са циклични: сърцето бие и почива, вдишваме и издишваме, редуват се глад/жажда и ситост.

Това последователно вдигане на дясната и лявата ръка отвесно нагоре говори за вечния път на живота. То говори за слизането и възлизането като два процеса в природата, които се сменят. Страданието е долина, а радостта - връх. Сиромашията е долина, богатството - връх. Този процес го имаме навсякъде в природата. Нали и при обикновеното ходене кракът се вдига от земята? Това е възлизане. И след това отново се слага на земята. Това е слизането. И при възлизане и при слизане човек трябва да знае, че това е пътят на живота! Защото, ако човек не слезе, не може да се качи. (Беинса Дуна, Паневритмия, С., 1938, с.77)

 

Възлизане, Силвия НеделчеваВъзлизане, Стефка Николова (дейности след ИП)

 

ЗАДАЧИ

 

1.Текст: Какво е „светли сказания“? След слънцето, звездите  илуната „възлизат“ в нощното небе. Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за нощното небе.

2.Рисуване: Нарисувайте смяната на нощта с деня. Нарисувайте две картини на Радост и  Скръб: с образи, цветове или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3.Въпроси: Колко пъти на ден си променяте емоционалното състояние? Може ли човек да е непрекъснато радостен?

4.Преживяно:Разкажете ни за ситуации и преживявания, когато сте успели да промените вашето тъжно състояние в радостно? Какво е усещането?

5.Въображение: Представете си докато изпълнявате упражнението, че на дясната ръка е радостта/ Слънцето/ денят, а на лявата ръка е скръбта/ Луната/ нощта, които се редуват. 

6.Утвърждение:  Напишете ваше позитивно твърдение за Възлизане. Например: Мога да си трансформирам състоянието. Преодолявам промените.

7.Сентенции: Нищо не е така вечно такто промените (Хераклит). Намерете вашата любима мисъл за Възлизане.

 

Възлизане, Мариета СтойчеваВъзлизане, Мариета Стойчева

МУЗИКА

Размер: 3/4
тоналност: ла мажор
общо: 26 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

2 движения= 1цикъл
общо: 13 цикъла,26 движения
преходи: движения 1 и 26
 
Възлизане,1Възлизане, 2
 
ИП:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото. 
Крака:  Тежестта на тялото е на левия крак, десният е напред в готовдност да стъпи.
 
  
1 (преход):
Ръце: Ръцете се разгъват от гърдите: дясната се отвежда напред и нагоре вертикално с длан напред; едновременнолявата се привежда напред, надолу и малко назад (в очертанията на тялото) с длан назад. Дланите са обтегнати, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - срички“бляска-” от думата “бляскави”
 
2:
Ръце: Дясната ръка се привежда напред, надолу и малко назад. Едновременно лявата ръка се отвежда напред и нагоре вертикално. Ръцете са обтегнати в лакти, киткиидлани.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт

 

3:
Ръце: Дясната ръка се отвежда напред и нагоре вертикално. Едновременно лявата ръка се привежда напред, надолу и малко назад. Ръцете са обтегнати в лакти, киткиидлани.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 12 пъти. Следва движение 26, което е преход към упражнение 5:
 
26 (преход):
Ръце: Дясната ръка се привежда напред, надолу и малко назад.Едновременно с това лявата ръка извършва две движения: първо напред и нагоре вертикално и след това напред, надолу и малко назад.
Крака:Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - удълженото “-а” на сричка –та (“нощ-та”)
 
КП:
Ръце: Двете ръце са успоредни долу и малко назад (в очертанията на тялото), с длани назад, обтегнати в лактите и китките.
Крака: Тежестта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 5 "Дигане".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.
 
 
ВАРИАНТИ

 

За движение 26 (преход): Дясната ръка се привежда напред, надолу и малко назад. Лявата не се движи, а остава долу и изчаква дясната да достигне същата позиция.