Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА 

Размери: ¾, 2/4, 4/4 
Тоналност: сол мажор
Общо: 80 такта
3 или такта 3/4 = 1 движение „изгрява”
1 време от такт 2/4 = 1 движение „извира”
1 време от такт ¾ = 1 движение „обмен”
 
движение "изгрява":
движение "извира":
движение "обмен"t:
цялото упражнение:
 
 
ДВИЖЕНИЕ
3 големи цикъла:
1.„Изгрява” – 6 движения (3 x 2 пъти)
2.„Извира” – 26 движения (6+7+6+7)
3.„Обмен” – 20 движения (2x10 пъти)
 
ИП за упражнението:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите с длани към гърдите и ги докосват, пръстите са леко заоблени. Лактите са надолу покрай тялото. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват 1-3: “Изгрява”, “Извира” и “Обмен”.
 
1. ИЗГРЯВА
 
Изгрява слънцето - 1 част
 
ИП = ИП за упражнението
1:
Ръце: Ръцете бавно се повдигат нагоре, пред лицето, заоблени, до позиция във венец над главата. Дланите са надолу, леко отдалечени една от друга. Главата остава неподвижна и само погледът следи движението на ръцете.
Крака:  Десният крак стъпва напред на пръсти. Левият бавно се повдига, така че и двата крака застават на пръсти. След това тежестта на тялото постепенно се пренася напред и десният крак  бавно стъпва на цяло ходило, а левият остава назад на пръсти. Стъпването съвпада с последната сричка на текста („-то”).
Текст: „Изгрява слънцето.”
Време: 3 такта ¾
2:
Ръце: Дланите се обръщат навън и ръцете правят бавно дъгообразно движение встрани надолу до хоризонтално положение с длани надолу.
Крака:  Левият крак стъпва напред на пръсти. Десният бавно се повдига, така че и двата крака застават на пръсти. След това тежестта на тялото постепенно се пренася напред и левият крак бавно стъпва на цяло ходило, а десният остава назад на пръсти. Стъпването съвпада с последната сричка на текста („-на”).
Текст: „Праща светлина.”
Време: 3 такта ¾.
3:
Ръце: Дланите се обръщат напред. Ръцете описват бавно дъгообразно движение напред до гърдите в хоризонталната равнина, лакти хоризонтално встрани. Едновременно със  стъпването лактите се свалят до тялото и ръцете се връщат в ИП.
Крака:  както в 1, но по-бавно. Стъпването съвпада с последните две срички на текста („-та тя”).
Текст: „Носи радост за живота тя.”
Време: 5 такта 3/4
 
Движения 1-3 на ръцете се повтарят, започвайки с ляв крак. Последното движение е 6. Музика за цикъла: 1-22 такт.
КП: Ръцете се свалят долу отстрани на тялото с длани напред и пръсти леко заоблени 
 
2. ИЗВИРА
 
Изгрява слънцето - 2 част-аИзгрява слънцето - 2 част-бИзгрява слънцето - 2 част-вИзгрява слънцето - част 2-преход
 
ип:
Ръце: Ръцете са долу отстрани на тялото. Дланите са напред, пръстите са леко допрени и леко заоблени.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.
1:
Ръце: Ръцете правят две симетрични движения на загребване от двете страни на тялото, с лек тласък нагоре, които изразяват бликане на извор. Дланите започват движението от най-ниската точка долу и се повдигат съвсем малко по-високо.
Крака: Стъпка напред с десен крак.
Време: едно време от такт 2/4
 
Движението на ръцете се повтаря 6 пъти, като те бавно се повдигат при всяко избликване, от най-ниската точка в движение 1 до нивото на гърдите при движение 6.  Всяко движение започва там, където е свършило предходното и се повдига малко по-високо от него. Един малък цикъл се състои от 6 или 7 движения. Изпълняват се последователно 4 малки цикъла: 6 плюс 7 плюс 6 плюс 7 движения на ръцете с поредни 26 стъпки. Последното движение е 26:
26:
Ръце: Ръцете вместо жест избликване се поставят на гърдите.
Крака: Стъпка напред с ляв крак
Време: едно време от такт ¾
 
Музика за цикъла: 23-34 такт. Текст: 1: „Сила”; 2: „жива”; 3: „извор-”; 4: „-на те-”; 5: „-чу”; 6: „-ща”; (7: „-а”)
КП: Ръцете са сгънати в лактите с длани поставени на гърдите. Десният крак е изнесен в готовност за стъпка.
 
3. ОБМЕН
 
Изгрява слънцето - част 3
 
ИП: 
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.
1:
Ръце: Предмишниците се разгъват напред, успоредни, до хоризонтално положение на нивото на лактите. Дланите се обтягат, обърнати нагоре, пръсти допрени. 
Крака: Стъпка напред с десен крак.
Време: едно време от такт ¾ или 4/4
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. 
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: едно време от такт ¾ или 4/4
 
Движения 1-2 се повтарят 10 пъти. Последното движение е 20. Музика за големия цикъл: 35-40 такт (и 4то време на 34ти такт). Текст: 1: зун ме; 2: зу-; 3:ун; 4:зун ме; 5:зу-; 6:-ун би; 7:ном ту; 8:ме; 9:то; 10:-о 
 
КП: Ръцете са сгънати в лактите с длани поставени на гърдите. Двата крака се прибират един до друг в стоеж.
 
Големите цикли Изгрява, Извира и Обмен се повтарят от 41 до 80 такт на музиката.
 
КП за упражнението: След приключване на упражнението ръцете се свалят покрай тялото. Краката се прибират в стоеж.
 
 
ВАРИАНТИ
 
за “Обмен”
Координацията е обратна: при стъпка на десен крак ръцете се поставят на гърдите, а при стъпка на ляв крак ръцете се изнасят напред. В ИП ръцете са изнесени напред. При движение едно се поставят на гърдите. КП = ИП