Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Дишане, Мариета СтойчеваДишане, Jill Vandenbussche

 

TEКСT

А-а-а...

 
Това е дихателно упражнение.
При издишване се изпяват с "а" три мелодии, всяка по три пъти.
 
 
ИДЕЯ
 
Дишане-2, Мариета Стойчева
 
"Чрез тези музикални дихателни упражнения човек се приучава на музикалния метод, с който трябва да си служи в живота. Чрез тях човек влиза в хармония с природата." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.82)
 
"На края на обикновените паневритмични упражнения се правят и специални дихателни музикални упражнения. Действието на дихателните упражнения е по-мощно, по-дълбоко, когато са придружени с музика. Музиката, която ги придружава е съставена специално за целта.  При дихателните упражнения всички едновременно пеят. Те са от неизмеримо значение, ако се правят всяка сутрин, преди да се отиде на работа... във връзка с праната и психическите енергии, които проникват въздуха." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.73-74)
 
Дишане, Силвия НеделчеваДишане, Dinko Georgiev
 
 
ЗАДАЧИ

1. Текст: Напишете със свнои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за дишането.

2. Рисуване: Нарисувайте движението на въздуха. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпросиs: Какво знаете за дихателните упражнения? Защо дълбокото дишане е полезно за здравето?

4. Преживяно: Практикували ли сте дихателни упражнения? Какво е усещането?

5. Въображение: Imagine while you breathe in that the air has a pure white color and that it infiltrates every cell of your body and while you breathe out that the air is darker, takes out all “dirt” inside the body.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитвно твърдение за Дишане. Например: дълбокото дишане ме прави по-силен.

 

Дишане, Halim AkcakayaДишане, Gabriela Jonczy