Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 13.Тъкане Музика & Движение

МУЗИКА

Размер: 3/4

Тоналност: ре минор
Общо: 60 такта
1 такт = 2 движения

ДВИЖЕНИЕ

3 циклични движения: 
„Напред”: 8 движения 
„Настрани-надясно”: 8 движения
„Настрани-наляво”: 8 движения
Всеки голям цикъл се състои от един малък (2 движения) с 4 повторения.
 
В началото на упражнението изпълнителите са обърнати по посока на движението. Партньорите от външния кръг правят две крачки напред. Те запазват своята предна позиция през цялото упражнение и винаги минават пред своя партньор при движенията настрани.
 
ИП за всички цикли:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите, предмишниците са хоризонтални и успоредни на тялото, китки обтегнати. Лактите са хоризонтално встрани. Дланите са пред гърдите, обърнати надолу, пръсти прибрани, обтегнати. Средните пръсти на двете ръце се докосват. 
Крака:  Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват циклите 1-4: “Напред”, “Настрани надясно (наляво)”, “Напред” и “Настрани наляво (надясно)”.
 
1. НАПРЕД
Текст: „Всеки ден, всеки час, всякоя минута”
Всички се движат напред.

Тъкане, изходна позицияТъкане, напред 1Тъкане, напред, 2

1:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани. 
Крака: Стъпка напред с десен крак. 
Време: половин такт (1 време)
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: половин такт (1 време)
 
Движения 1 и 2 се повтарят 4 пъти. Последното 8-мо движение е преходно към следващия цикъл:
8:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Левия крак се прибира до десния.
Време: половин такт (1 време) 
 
 
2. НАСТРАНИ (НАДЯСНО/НАЛЯВО)

 

Текст: „Ний сновем и тъчем най-красиви мисли” 
Изпълнителите от вътрешния кръг се движат надясно (навън), а от външния кръг – наляво (навътре) и така партньорите си разменят местата. 
 
Тъкане, изходна позицияТъкане, настрани, 2Тъкане, настрани,  1
1:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани. 
Крака настрани-надясно: Изпълнителите от вътрешният кръг правят кръстосана стъпка с левия крак вдясно настрани пред десния крак. Всяко стъпало се движи по своя линия. Тялото остава обърнато напред. 
Крака настрани-наляво: Изпълнителите от външния кръг правят кръстосана стъпка с десния крак наляво настрани пред левия крак. Всяко стъпало се движи по своя линия.Тялото остава обърнато напред 
Време: половин такт (1 време)
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака настрани-надясно: Изпълнителите от вътрешният кръг правят странична стъпка с десния крак вдясно настрани зад левия крак. Всяко стъпало се движи по своя линия. Тялото остава обърнато напред. 
Крака настрани-наляво: Изпълнителите от външния кръг правят странична стъпка с левия крак вляво настрани зад десния крак. Всяко стъпало се движи по своя линия. Тялото остава обърнато напред.
Време: половин такт (1 време)
 
Движения 1 и 2 се повтарят 4 пъти. Последното 8-мо движение преходно към следващия цикъл:
8:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака настрани-надясно: Десният крак се прибира вдясно напред до левия крак.
Крака настрани-наляво: Левият крак се прибира вляво напред до десния крак.
Време: половин такт (1 време)
 
 
3. НАПРЕД
Всички се движат напред.
Движенията се изпълняват както в 1.
Текст: „И живот, свят и чист във душите вливаме” 
 
 
4. НАСТРАНИ (НАЛЯВО/НАДЯСНО)
Изпълнителите от вътрешния кръг се движат надясно (навън)  и се връщат във външния кръг, където са били в началото на упражнението. Изпълнителите от външния кръг се движат наляво (навътре) и също се връщат в първоначалната си позиция.
Движенията се изпълняват както в 2.
Текст: „Нека мир и любов в сърца ни да царува” 
 
 
 
Тези четири цикъла се повтарят 4 пъти (1-16, 17-32, 33-48 и 49-60 такт). При четвъртото изпълнение се изиграват само първите три цикъла (без последния цикъл "Настрани").  
 
КП за упражнението:
Изпълнителите, които в началото са били във вътрешния кръг, в края на упражнението са във външния кръг и обратно. След приключване на упражнението, ръцете се свалят до тялото, а изпълнителите в “новия” външен кръг правят две крачки напред, за да се изравнят с партньорите си.