Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 11.Евера Музика & Движение

МУЗИКА

Размер: 3/8
Тоналност: фа мажор
Общо: 68 такта (или 136 при повторение)
1 такт = 1 движение
 
кратък вариант:
дълъг вариант:
 
ДВИЖЕНИЕ
 
6 движения = 1 цикъл
Общо: 11 цикъла и 2 движения в краткия вариант (или 22 цикъла и 4 движения в дългия)
 
упр.11 Евера - движение
 
ИП: 
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга. Партньорът от вътрешния кръг е пред партньора от външния кръг.
Ръце: Дясната ръка е пред тялото на нивото на слънчевия сплит, сгъната в лакета, с предмишница успоредна на лявата ръка. Лявата ръка е обтегната вляво, встрани, хоризонтално. Дланите са надолу, пръсти допрени, китки обтегнати.
Крака: Десният крак е изнесен на пръсти встрани надясно. Тежестта е върху левия крак. Пръстите на двата крака са насочени към центъра на кръга.
 
1: 
Обръщане надясно - напред по посока на движението по кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и надясно и едновременно тялото се обръща надясно. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално с длани надолу. 
Крака: Пръстите на десния крак се завъртат надясно (напред) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на левия крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти надясно. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт 
 
2: 
Стъпка напред.
Ръце: Ръцете се повдигат бавно напред нагоре на 45 градуса, успоредни и обтегнати в лакти, китки и длани. 
Крака: Левият крак стъпва напред. Десният остава назад на пръсти. Пръстите на двата крака са насочени напред.
Време: 1 такт 
 
3: 
Обръщане надясно - с гръб към центъра на кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и надясно и едновременно тялото се обръща надясно. Дясната ръка достига позиция хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу. Лявата достига позиция сгъната пред тялото на нивото на слънчевия сплит, с предмишница успоредна на дясната ръка и с длан надолу. Ръцете се движат успоредни и обтегнати в китките.
Крака: Пръстите на десния крак се завъртат надясно (с гръб към центъра) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на левия крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти надясно. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт
 
Движения 1, 2 и 3 се повтарят симетрично наляво с движения 4, 5 и 6:
 
4: 
Обръщане наляво - напред по посока на движението по кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и наляво при едновременно обръщане на тялото наляво. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално, с длани надолу. 
Крака: Пръстите на левия крак се завъртат наляво (напред) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на десния крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти наляво. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт 
 
5: 
Стъпка напред.
Ръце: Ръцете се повдигат бавно напред нагоре на 45 градуса, успоредни и обтегнати в лакти, китки и длани. 
Крака: Десният крак стъпва напред, тежестта се пренася на него. Левият остава назад на пръсти. Пръстите на двата крака са насочени напред.
Време: 1 такт 
 
6: 
Обръщане наляво - с лице към центъра на кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и наляво и едновременно тялото се обръща наляво. Лявата ръка достига позиция хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу. Дясната ръка достига позиция сгъната пред тялото на нивото на слънчевия сплит с предмишница успоредна на лявата ръка и с длан надолу. Ръцете се движат успоредни и обтегнати в китките.
Крака: Пръстите на левия крак се завъртат наляво (с лице към центъра) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на десния крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти наляво. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт
 
Движения 1-6 са един цикъл, който се изпълнява 11 пъти и още 2 движения в краткия вариант (или 22 пъти и още 4 движения при повторение в дългия вариант).
 
КП (за краткия вариант)
Ръце: Двете ръце са напред нагоре на 45 градуса, успоредни и обтегнати. 
Крака: Левият крак напред, десният назад на пръсти.
 
КП (за дългия вариант) 
Ръце: Двете ръце напред хоризонтално. 
Крака: Левият крак напред, десният назад на пръсти.
 
ВАРИАНТИ
 
За музика: Тактовете са 72 (при изпълнение два пъти – 144), тъй като повторението на рефрена започва от първия стих. Движенията са 72 (144), точно 12 (24) цикъла, при което КП съвпада с ИП.