Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Отваряне, Пламена СертеваОтваряне, Силвия Неделчева

ТЕКСТ

Ето го, ражда се красивий ден.
Ето го, слънцето към нази грей.
Химни в гората весело птиченце пей.
Бодро играем по росни треви и цветя.
 
Светлата радост обилно ни грей,
сила в душата безспирно излива ни тя.
(повтаря се от “светлата”)

ИДЕЯ

Упражнението представя процес на отваряне за красивото и положителното и затваряне за отрицателното, грозното, "старото". Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотношенията:

Отваряне, Мариета Стойчева

  • цветето се отваря за слънцето;
  • отваряме очите си за светлината;
  • отваряме умовете си за положителни мисли;
  • отваряме сърцата си за положителни чувства;
  • отваряме се за доброто в човека;
  • виждаме красивото в средата;
  • границите между държавите се отварят.

С дясната ръка и после с лявата се правят хоризонтални дъгообразни движения пред тялото. Това упражнение е за разрешаване на известни противоречия в мисли и чувства. Движението с дясната ръка - това е разрешаване на противоречията в мислите, а движението с лявата ръка - на тези в чувствата. С ръцете човек изпраща известни енергии, които премахват препятствията. Местенето на ръката от гърдите навън е отваряне, а връщането й в първоначалното положение е затваряне. За да влезеш в природата трябва да отвориш, и като влезеш трябва да затвориш, т.е. трябва да не мислиш за това, което си оставил зад гърба си, за старото. Значи, затваряш се за старото. Вратата на миналото трябва да се затвори, а вратата на бъдещето трябва да се отвори. А това, което отваря е настоящото. Затова това упражнение може да се нарече още метод за правилно отваряне и затваряне на вратата, т.е. логически правилно трябва да правиш своите заключение в областа на мислите и чувствата. (Беинса Дуно, Паневиртмия, С., 1938, с.77)

Отваряне, Ufuk AtillaОтваряне, Sefanie Vanhulle

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Продължете разказа по темата "Ето, ражда се красивия ден..."  Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за  отварянето на ума и сърцето за положителното и красивото.

2. Рисуване: Нарисувайте врата/прозорец, които се отварят към красива гледка. Нарисувайте две картини за Отваряне и Затваряне: с образи, цветове или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението. 

3. Въпроси:  Посочете пет добри причини/страни в това, което правите/ учите/ работите/ мястото, където живеете. Кои добри качества на своя приятел цените?

4. Преживяно: Разкажете ни за ситуации и преживявания, когато сте видели хубавото в трудна ситуация/човек. Какво е усещането? 

5. Въображение:  Представете си докато изпълнявате упражнението, че сте в тъмна стая и последователно отваряте с дясната и лявата си ръка двете крила на затворен прозорец с изглед към красива гледка.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Отваряне. Например: Отварям ума си за положителни мисли и сърцето си за положителни чувства. 

7. Сентенции:  Изборът да бъдеш позитивен и благодарен ще определи как ще преживееш живота си (Joel Osteen). Намерете вашата любима мисъл за Отваряне.

 

Отваряне, Стефка Николова (дейности след ИП)Отваряне, Нина (дейности след ИП)

 

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: ре мажор
общо: 41 такта
1 такт = 1 движение

Част 1
Част 2
Отваряне: цялото
 
 
ДВИЖЕНИЕ

 

Част 1:  1 цикъл = 2 движения
              общо: 9,5 цикъла, 19 движения
              преход: –
Част 2:  1 цикъл = 2 движения
              общо: 11 цикъла, 22 движения
              преход: движение 1 от част 2 (движение 20 за упражнението)
 
ЧАСТ
Отваряне - 1, 1Отваряне, 1 - 2
ИП1:
Ръце: Дясната ръка е сгъната в лакета, предмишницата ехоризонтална и успоредна на тялото; дланта е в средата пред гърдите, обърнатана долу, с пръсти прибрани и обтегнати. Лявата ръка е на хълбок, с палец назад и пръсти прибрани отпред; лакетът е изнесен встрани. 
Крака:  Тежестта е на левия крак е стъпил, десният е напред, в готовност за стъпка. 
 
1:
 
Ръце: Дясната ръка се разгъва в лакета хоризонтално напред и встрани, и обтегната се отвежда хоризонтално встрани, с длан надолу, пръсти прибрани. Лявата ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
2:
 
Ръце: Дясната ръка се привежда плавно по обратния път в ИП. Лявата ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 9,5 пъти (10 пъти дясната ръка се отвежда в страни). Последното движение на тази част е 19.
 
ЧАСТ 2

Отваряне, част 2- 1Отваряне, част 2 - 2

ИП 2:

Ръце: Дясната ръка е хоризонтално встрани. Лявата ръка е на хълбок.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред, в готовност да стъпи. 
 
1(преход):

 

Ръце:  Дясната ръка от позиция хоризонтално встрани се привежда на хълбок. Лявата от позиция на хълбок се изнася хоризонтално пред гърди сгъната в лакета с длан надолу.
Крака: Стъпка на ляв крак.
 
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - “светлата”
 
2:
Ръце: Лявата ръка се разгъва в лакета хоризонтално напред и встрани, и обтегната се отвежда хоризонтално встрани, с длан надолу, пръсти прибрани. Дясната ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт
 
3: 
Ръце:  Лявата ръка се привежда плавно по обратния път в ИП. Дясната ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на ляв крак.
 
Време: 1 такт
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 10,5 пъти. Последното движение  за част 2 е 22 (41 за упражнението).
 
КП:
Ръце: Дясната ръка е на хълбок. Лявата е хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу, пръсти прибрани.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред, в готовност за първата стъпка на упражнение 7 "Освобождение".
 
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.                             

 

ВАРИАНТ

За част 2 - движение 1

(преход между част 1 и 2):

Ръце: Дясната ръка от позиция встрани се поставя на хълбок. Лявата от позиция на хълбок се повдига пред гърди сгъната в лакета с длан надолу и веднага след това се разгъва встрани.
Крака: Стъпка с ляв крак
Време: 1 такт
Текст: „светлата“.
 
(Бележка: При изпълнение на този вариант се променя координацията в упр. 6 (втора част), 7, 8 и 9 - отварящите движения на ръцете стават при стъпване на ляв крак, а затварящите – на десен крак.)