Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 21.Радостта на Земята

Радостта на Земята, Gabriela JonczyРадостта на Земята, Стефка Николова (дейности след ИП)

ТЕКСТ

Ликува цялата Земя
и се радва от сърце,
и тича тя по своя път
като девица възлюблена.
 
Тя жадува Слънцето
и към него се стреми.
То я милва отдалеч 
и целува я с лъчи.
 
Тя се радва и му пей:
“О, слънце на живота мой,
летя, летя към тебе непрестанно
и пълна с радост.
 
Реки текат, извори бликат чисти,
върхове белоснежни в розови сияния
обливаш изобилно с милувки нежни”.
 
ИДЕЯ
 
Идеята на упражнението се отнася към радостта, която имаме, когато сме преодолели някаква трудност. Това е моментът, когато се радваме на плодовете на нашите усилия. След период на задачи, работа по тях и решаването им, следва период да се порадваме на постигнатото. В стихотворението се пее за радостта на Слънцето и Земята. С езика на жеста при люлейните движения ръцете и краката като слънчеви лъчи галят земята и й се радват; след това ръцете се устремяват нагоре и напред, към небето, както Земята се стреми към Слънцето и остава в неговата орбита.В стихотворението на английски се радваме за построения си нов дом, а небето и Земята вземат участие в нашата радост.
 
Упражнения 17-21 са свързана тематично в група. В 17.Квадрат се задава проблемна ситуация, задача. В 18.Красота и 19.Подвижност работим по нея последователно с твърдост и мекота. С 20.Побеждаване изиграваме решаването и преодоляването й. А радостта от постигнатото е 21.Радостта на Земята.
 
"Люлейни движения с лице към центъра и с гръб към него. Това е възнаграждението чрез всичко, което сме придобили. Това е използване и обработване на това, което сме придобили, и радостта от продовете му. Тези движения са дъгообразни, магнетични. Ръцете през цялото упражнение се движат заедно, успоредно една на друга. Това изразява единството, което трябва да съществува в нашия вътрешен живот." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.81)
 
Радостта на Земята, Силвия НеделчеваРадостта на Земята, Вероника Кънева
 
ЗАДАЧИ

1. Текст: Какви думи и изрази за радост се срещат в текста? Защо се радва Земята в текста? Дайте синоними за “радост”и “радвам се”.

2. Рисуване: Нарисувайтекартина на Радостта. Нарисувайте картина на пловодете на вашите усилия (в дадена ситуация). Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: Кой са плодовете на труда на ученика/студента/учителя? Как можеш да покажеш, че си радостен?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте били радостен от постигнатото, плодовете на своя труд. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си, че 1.при люлеещото движение, ръцете ви са като слънчеви лъчи, които галят земята – тревата, цветята; 2.при стъпката напред, ръцете ви се устремяват към слънцето, както Земята, която остава в неговата орбита.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Радостта на земята. Например: Плодовете на моя труд ми носят радост.

7. Сентенции: Не количеството на това, което имаме, а умението да му се радваме е това, което ни прави щастливи (Charles H.Spurgeon). Намерете вашата любима мисъл за Радостта на Земята.

 

Радостта на Земята, Ondrej SmetanaРадостта на Земята, Невяна Момчилова

 

МУЗИКА

Размер: ¾

Тоналност: сол мажор
Общо: 80 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 10 движения
общо: 8 цикъла
SP, 1a
 
ИП за упражнението: Партньорите са с лице към центъра на кръга, един зад друг.
Ръце: Дясната ръка е встрани хоризонтално. Лявата е пред гърдите, сгъната в лакета, предмишницата е успоредна на дясната ръка. Дланите са надолу.
Крака: Тежестта на тялото е на десния крак. Левият крак е настрани наляво и докосва земята с пръсти.
 
1: Люш наляво. 

SP, 1ainterim -to the left1b, 2a, 3b, 4a

2: Люш надясно.

2b, 3ainterim to the right1b, 2a, 3b, 4a

3.Люш наляво

2b, 3ainterim -to the left1b, 2a, 3b, 4a

4.Обръщане надясно/напред

9b, 10ainterim to the right1b, 2a, 3b, 4a

5.Стъпка напред с ляв крак

5b, 6a9b, 10a

Движения 1-5 се повтарят симетрично ляво/дясно с гръб към центъра

6.Обръщане и люш надясно

5b, 6a6b, 8b

7.Люш наляво

7b, 8a6b, 8b

8.Люш надясно

7b, 8a6b, 8b

9.Обръщане наляво/ напред 

9b, 10a6b, 8b

10.Стъпка напред с десен крак

 

10b9b, 10a

Движения 1-10 представляват цикъл, който се повтаря 8 пъти. 

Движение 1 (за следващите цикли от 2 до 8):
Движението започва с различна ИП: тяло обърнато напред, ръце нагоре-напред. Следва движението, което е отново "люш наляво".
10binterim -to the left1b, 2a, 3b, 4a

10b

 
 
 
КП за упражнението = края на движение 10: 
 
Ръце: Ръцете са напред и нагоре на 45 градуса, успоредни, с длани надолу и напред.
Крака: Тежестта на тялото е на десния крак, левият е назад, на пръсти.