Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.


Промисъл, Мариета Стойчева

ТЕКСТ

Да пребъде Божият мир 
и да изгрее Божията радост 
и Божието веселие в нашите сърца
 
Тази благословия се повтаря 3 пъти.
 
ИДЕЯ
 
Това упражнение е благословия: да имаме радост и мир, големи като Божиите. Движението му се изпълнява от всички, а произнасянето високо на глас на текста се съобразява с българската народна традиция на благословиите, които се казват от мъжа на къщата, ако са повече - от най-възрастния, или ако няма - от най-възрастната жена.
 
"Вдигане на ръцете и обливане. Това движение изразява, че трябва да приемем всички божии благословения преизобилно и с пълна свобода. Когато ръцете се вдигат горе и се съединят над главата, тогава сме в контакт с енергиите на висшите мирове и ги пренясяме надолу на физическото поле. Когато дойдат във физическия свят, ръцете се разделят. Значи, във физическия свят имаме поляризиране - два полюса. Когато сме на физическото поле, ние сме далеч от Реалността, която стои в основата на битието. Това упражнение може да се нарече още: Метод за влизане във връзка с идеалния свят." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.83)