Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 18.Красота Музика & Движение

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: си минор
Общо: 90 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 6 движения
Общо: 15 цикъла
 
ИП: 
Ръце: Двете ръце са покрай тялото долу. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж.
 
18 Красота,  дясно
 
 
1:
Ръце: Дясната ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и надолу). Едновременно лявата ръка се повдига назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Ръцете са обтегнати в лакти и китки. 
Крака: Стъпка напред с десен крак, след което тежестта на тялото се пренася върху него с леко залюляване и левият крак се повдига малко от земята като се сгъва в коляното.
Време: 1 такт  
 
2:

 

Ръце: Ръцете запазват позициите си: дясната горе на 45˚, лявата назад на 45˚.
Крака: С леко залюляване тежестта на тялото се връща назад и левият крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 1. След това десният крак се повдига малко от земята, сгънат в коляното, пръсти към земята.
Време: 1 такт 
 
3:
Ръце: Ръцете започват смяна на позициите си, обтегнати, но не я завършват. Лявата се повдига нагоре, докато дясната се сваля надолу.
Крака: Десният крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 2. 
Време:  1 такт 
 
Движения 1-3 се повтарят симетрично с движения 4-6:
 
18 Красота, ляво
 
4:
Ръце: Ръцете достигат крайна позиция: лявата горе и напред на 45˚, а дясната долу и назад на 45˚.
Крака: Стъпка напред с ляв крак, след което тежестта на тялото се пренася върху него с леко залюляване и десният крак се повдига малко от земята, като се сгъва в коляното.
Време: 1 такт 
 
5:
Ръце: Ръцете запазват позициите си: лявата горе на 45˚, дясната назад на 45˚.
Крака: С леко залюляване тежестта на тялото се връща назад и десният крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 4. След това левият крак се повдига малко от земята, сгънат в коляното, пръсти към земята.
Време: 1 такт 
 
6:
Ръце: Ръцете започват смяна на позициите си, обтегнати, но не я завършват. Дясната се повдига нагоре, докато лявата се сваля надолу.
Крака: Левият крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 5. 
Време:  1 такт 
 
Движения 1-6 съставят цикъл, който се повтаря 15 пъти
 
КП = Връщане в ИП след последното движение.
 
 
ВАРИАНТИ
 
Вариант за дланите
Дланта на задната ръка е обърната настрани към тялото.