Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 14.Мисли Музика & Движение

 

МУЗИКА

Размери 3/4, 9/8, 12/8
тоналност: ре мажор
общо: 40 такта
1 движение = 1 такт 3/4, 2 такта 3/4, или 3 времена от такт 9/8 или 12/8
 
част 1: In place

част 2: Scooping

част 3: Supporting

цялото упражнение:

 

ДВИЖЕНИЕ

3 големи цикъла:
„На място” – 4 движения (2+2)
„Загребване” – 26 движения (6+7+6+7)
„Крепене и Загребване” – 20 движения (2 по 3+7) 
 
ИП за упражнението:

 

Ръце: Дясната ръка е повдигната надясно горе встрани на 45 градуса. Лявата ръка е свита в лакета (лакетът остава отстрани до тялото), предмишницата й е успоредна на дясната ръка. Ръцете и китките са обтегнати с длани настрани-нагоре (и надолу).
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват 1-3: “На място”, “Загребване” и “Крепене и Загребване”:  
 
1.НА МЯСТО

Think, In place, 1aThink-1bThink, 1c

ИП = ИП за упражнението

1:  
Ръце:  Ръцете, успоредни една на друга и обтегнати описват низходящи дъги покрай тялото и се повдигат наляво в позиция огледална на ИП: лявата ръка горе и настрани на 45 градуса, а дясната – свита в лакета с предмишница успоредна на лявата ръка. Тялото и главата остават обърнати напред.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
Текст:  „Мисли”.
Време: 1 такт ¾ 
2.
Ръце: Ръцете се връщат в ИП по обратния път, надясно, с два пъти по-бавна скорост. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
Текст: „Право мисли.” 
Време: 2 такта ¾
 
Движения 1 и 2 са цикъл, който се повтаря. Последното движение е 4. Музика: тактове от 1 до 6
КП: След изиграване на “На място” се заема ИП за “Загребване” 
 
2. ЗАГРЕБВАНЕ 
ИП: 
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите, предмишниците са хоризонтални в близост до тялото и  образуват своеобразен триъгълник. Дланите са свити, обърнати нагоре и близо една до друга на нивото на слънчевия възел.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 

Think, scooping

1:
Ръце: Дланите на двете ръце правят два симетрични жеста на загребване пред слънчевия възел с кръгообразни движения: първо дланите се движат дъгообразно отгоре надолу все едно покрай повърхността на въображаема сфера и след това се движат отдолу нагоре, успоредно на оста й. През цялото движение дланите са нагоре и пръстите на всяка са допрени и окръглени. 
Крака: Стъпка напред с десен крак.
Време: 1/3 от такт 9/8 
2:
Ръце: както в 1
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: 1/3 от такт 9/8
 
Движения 1 и 2 са цикъл, който се повтаря 13 пъти. Последното движение е 26-то.  Музика за цикъла: тактове от 7 до 14. Текст: „Свещени мисли за живота ти крепи” –  4 пъти (при всяко изпяване на този текст се правят последователно 6, 7, 6 и 7 единични загребвания)
КП: 
След изиграване на “Загребване” се заема ИП за “Крепене и Загребване”. 
 
3. КРЕПЕНЕ и ЗАГРЕБВАНЕ
ИП: 
Ръце: Ръцете са встрани с леко свити лакти и длани навън, пръсти нагоре.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.
 
Think, supporting 1Think, supporting 2
 
Крепене:
Ръце: С леко енергично движение в лактите и китките ръцете се обтягат хоризонтално встрани с длани навън, перпендикулярни на предмишниците и все едно подпират нещо. След това лактите се сгъват до ИП.
Крака: Стъпка напред с десен крак.
Текст: “Крепи”.
Време: 1/3 от такт 9/8
“Крепене” се повтаря 3 пъти с поредна стъпка. В края на 3-то движение ръцете се сгъват в лактите с длани свити, обърнати нагоре и една до друга на нивото на слънчевия възел. Текст: „Крепи, крепи, крепи”. 
 
Загребване:
 Think, scooping
Ръце: Дланите на двете ръце правят два симетрични жеста на загребване пред слънчевия възел с кръгообразни движения: първо дланите се движат дъгообразно отгоре надолу все едно покрай повърхността на въображаема сфера и след това се движат отдолу нагоре, успоредно на оста й. През цялото движение дланите са нагоре и пръстите на всяка са допрени и окръглени. 
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: 1/3 от такт 9/8
“Загребване” се повтаря 7 пъти с поредна стъпка. В края на 7-мо движение се заема ИП. Текст:„Свещени мисли за живота ти крепи”
 
“Крепене и Загребване” се повтаря. Музика: тактове от 15 до 20. 
КП: След изиграване се заема ИП за начало на упражнението.
 
Големите цикли 1-3: “На място”, “Загребване” и “Крепене и Загребване” се повтарят от 21 до 40 такт на музиката. 
 
КП за упражнението: 
Ръцете се свалят покрай тялото. Краката се прибират в стоеж.