Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Пробуждане, Даниела СтояноваПробуждане, Силвия Неделчева

TEКСТ

     Първият ден на пролетта,
     Първият ден на радостта,
     Първият ден на любовта

     носят сила и живот
     носят сила и живот.

     (повтаря се)

 

   ИДЕЯ

Пробуждане, Пламена Сертева     Пробуждане е процес на започване на нещо ново, при което ние влизаме в обмен като даваме и получаваме. Някои примери за процеси и състояние в природата, в човека (мисли, чувства, постъпки) и взаимоотношения:

  •     природата се пробужда през пролетта;
  •     пъпките разцъфтяват;
  •     семето покълва;
  •     ражда се нов живот;
  •     събуждаме се сутринта и започва новият ден;
  •     чувство за симпатия и любов се пробужда и започва приятелство;
  •     една идея се пробужда и започва нова инициатива.
     Това упражнение изразява събиране в себе си и проявяване навън. Ръцете, които са върху раменете, се разтварят настрани. Значи най-първо даваме. Това е мъжкият принцип, творческото начало. Това, което имаме, трябва да го дадем навън. След това отново прибираме ръцете на раменете. Значи отново възприемаме от природата онова, което ще ни даде. Това е женският принцип, възприемащото начало. Тези две състояния се сменят. Когато ръцете се проточват навън, те изпращат и приемат енергии. Пръстите са предаватели, през които се пращат енергии. А междините между пръстите са възприемателни антени.     
     Когато това упражнение се прави с будно съзнание, то подтиква човека към тази идея за възприемане и даване на полученото. Чрез тези движения тази плодотворна идея се праща и в светаова упражнение се нарича "пробуждане", понеже когато у човека се роди идеята за даване на възприетото, това е вече признак за пробуждане на съзнанието му. Това е вече надрастване рамките на ограничения личен живот и влизане в по-широката област на целокупния живот. (Беинса Дуно, Паневритмия, С. 1938)
 
 
Пробуждане, Мариета СтойчеваПробуждане, Преслава Петрова
 
 
ЗАДАЧИ

    1. Текст: Кои думи се повтарят най-често в текста? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за Пробуждане.

    2. Рисуване: Нарисувайте пробуждането на природата през пролетта. Нарисувайте две картини за съня и за движението с образи или цветове, или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.   

   3. Въпроси: Коя беше първата мисъл, която ви дойде на ум, когато се събудихте тази сутрин? Как започвате деня си? Как започвате ново познанство?

   4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте имали импулс да започнете нещо ново. Какво беше усещането?

    5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че сте като цвете, което през деня се отваря, като разнася ухание и цвят и получава светлина и топлина, и вечер се затваря.

    6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Пробуждане. Например: Започвам деня си с усмивка.

    7. Сентенции: Пътешествие от хиляда мили започва с първата стъпка (Лао Дзъ). Да започнеш, значи да свършиш половината работа; нека половината остане - отново започни и  ще свърши цялата (Ausonius). Намерете ваша любима мисъл за Пробуждане.

 

Пробуждане, Petra Godulova (Petka)Пробуждане, Дария (детски рисунки)