Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 25.Стъпка по стъпка

 

Стъпка по стъпка, Мариета СтойчеваСтъпка по стъпка, Gabriela Jonczy

 

TEКСT

Стъпка по стъпка ето ний
вървим към новия живот.
Чертаем светли бъднини
за нас и цял човешки род.
 
Всички прегради преодоляваме,
не се страхуваме от беди.
Мисли красиви вредом посяваме:
Любов света да победи.
 
Пътека светла е пред нас
и нова чудна светлина.
Живот в сърцата ни се влива,
мъдрост и любов.
(повтаря се 4 пъти от "Пътека")
 
Цветята ухаят,
зреят плодове;
всичко расте, живее,
радва се целий мир.
(повтаря се от "Цветята")
 
Въздух дишам аромат,
вредом чудна красота,
извори бликат чиста вода.
Бистра роса всяко листо
със брилянт краси.
(повтаря се от "Въздух")
 
ИДЕЯ

Движим се към светло бъдеще като напредваме всеки ден, бавно, стъпка по стъпка. С езика на жеста десният крак се изнася първо в посока настрани, после в посока напред, и след това се придвижва стъпка по стъпка в посоката напред. Движението повтаря левият крак. Така стъпка по стъпка се движим напред по пътя на живота, с ум и сърце, докато ръцете на хълбок създават усещане за стабилност.

"Нозете на място последователно встрани и напред и след това движение напред. Когато единият крак се отделя встрани или напред, то слънчевата енергия слиза надолу в нас, а когато двата крака са събрани, тогава имаме изпращане на земни енергии нагоре към слънцето. По този начин става обмяна. При разтворени крака слънцето и ние сме положителни към Земята: възприемаме от слънцето и предаваме на земята. А когато краката са събрани, тогава земната енергия е положителна и отива към слънцето. Чрез тези енергии се развива усет, кога действа слънцето и кога - земята. Те спомагат за придобиване на истинските методи, вложени в природата." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.82)

 

Стъпка по стъпка, Стефка Николова (дейности след ИП)Стъпка по стъпка, Jill Vandenbussche

 

ЗАДАЧИ

1. Teкст: Как е описано движението стъпка по стъпка в текста? Напишете с ваши красиви думи какво можем да постигнем стъпка по стъпка.

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: Тиквата израства за 3 месеца, а дъбът - за 300 години. Какви са предимствата и недостътците от бързия и бавен растеж? Дайте други примери за бърз и бавен напредък и техните резултати.

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сти постигали напредък бавно, но неотклонно, стъпка по стъпка. Какво е усещането.

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че действително се придвижвате стъпка по стъпка към нещо желано/ към доброто.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно тъврдение за Стъпка по стъпка. Например: Постигам целта си стъпка по стъпка. С всеки изминал ден, стъпка по стъпка, ставам по-търпелив.

 
Стъпка по стъпка, Динко Георгиев (бавната работа на природата в пещерите)Step by step, Halim Akcakaya
\
 
 

MUSIC

Measure 6/8
Tonality, consequently: 
C major,A minor,Fmajor,Dminor
Total: 96 measures 
1 measure = 2 movements

MOVEMENT

One cycle of 6 parts
 
Sequence of movements:
1. Right foot to the sides. Music: 2 measures from 1 to 2; Movements: 2+2
2. Right foot forwards. Music: 2 measures from 3 to 4; Movements: 2+2
3. Steps starting right. Music: 2 measures from 5 to 6; Movements: 2+2
4. Left foot to the sides. Music: 2 measures from 7 to 8; Movements: 2+2
5. Left foot forwards. Music: 2 measures from 9 to 10; Movements: 2+2
6. Steps starting left. Music: 2 measures from 11 to 12; Movements: 2+2
The sequence 1-6 repeats 8 times, 96 measures. 
 
SP for the exercise:
25 - SP
 
Arms: In SP and during the whole exercise the hands are on the hips, fingers together, thumbs behind, elbows to the sides. 
 
Legs: Feet are together in standing position. The movements in this exercise are only by the legs.
 
1. RIGHT FOOT TO THE SIDES
SP = SP of the exercise
 
25 - r-r25 - SP25 - r-r25 - SP
 
1:
Legs: The right foot extends to the right side, slightly touching the ground with its toes. The knees are stretched. The weight is on the left foot.
Duration: 3 beats (half measure).
2:
Legs: The right foot retraces its way to SP, knees straight. 
Duration: 3 beats (half measure).
Movements 1 and 2 repeat
FP=SP
 
2. RIGHT FOOT FORWARDS
SP = SP of the exercise
 
25-r-f25 - SP25-r-f25 - SP
 
1:
Legs: The right foot extends forwards, slightly touching the ground with its toes. The knees are stretched. The weight is on the left foot.
Duration: 3 beats (half measure).
2:
Legs: The right foot retraces its way to SP, knees straight. 
Duration: 3 beats (half measure).
Movements 1 and 2 repeat
FP=SP 
 
3. STEPS STARTING RIGHT
SP = SP of the exercise
 
 
25-r-step25 - l -step25-r-step25 - SP
1:
Legs: The right foot steps.
Duration: 3 beats (half measure).
2:
Legs: The left foot steps. 
Duration: 3 beats (half measure).
 
Movements 1 and 2 repeat
FP=SP 
 
4. LEFT FOOT TO THE SIDES
 
SP = SP of the exercise
 
25 - l foot-l25 - SP25 - l foot-l25 - SP
1:
Legs: The left foot extends to the left side, slightly touching the ground with its toes. The knees are stretched. The weight is on the right foot.
Duration: 3 beats (half measure).
2:
Legs: The left foot retraces its way to SP, knees straight. 
Duration: 3 beats (half measure).
Movements 1 and 2 repeat
FP=SP
 
5. LEFT FOOT FORWARDS
SP = SP of the exercise1:
 
25- l f- f25 - SP25- l f- f25 - SP
 
Legs: The left foot extends forwards, slightly touching the ground with its toes. The knees are stretched. The weight is on the left foot.
Duration: 3 beats (half measure).
2:
Legs: The left foot retraces its way to SP, knees straight. 
Duration: 3 beats (half measure).
Movements 1 and 2 repeat
FP=SP
 
6. STEPS STARTING LEFT
SP = SP of the exercise
 
25 - l -step25-r-step25 -l step25 - SP
 
1:
Legs: The left foot steps.
Duration: 3 beats (half measure).
2:
Legs: The left foot steps. 
Duration: 3 beats (half measure).
Movements 1 and 2 repeat
FP=SP 
 
 
The sequence 1-6 repeats 8 times, 96 measures.
 
FP for the exercise:
 
= SP