Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Пробуждане, Даниела СтояноваПробуждане, Силвия Неделчева

TEКСТ

     Първият ден на пролетта,
     Първият ден на радостта,
     Първият ден на любовта

     носят сила и живот
     носят сила и живот.

     (повтаря се)

 

   ИДЕЯ

Пробуждане, Пламена Сертева     Пробуждане е процес на започване на нещо ново, при което ние влизаме в обмен като даваме и получаваме. Някои примери за процеси и състояние в природата, в човека (мисли, чувства, постъпки) и взаимоотношения:

  •     природата се пробужда през пролетта;
  •     пъпките разцъфтяват;
  •     семето покълва;
  •     ражда се нов живот;
  •     събуждаме се сутринта и започва новият ден;
  •     чувство за симпатия и любов се пробужда и започва приятелство;
  •     една идея се пробужда и започва нова инициатива.
     Това упражнение изразява събиране в себе си и проявяване навън. Ръцете, които са върху раменете, се разтварят настрани. Значи най-първо даваме. Това е мъжкият принцип, творческото начало. Това, което имаме, трябва да го дадем навън. След това отново прибираме ръцете на раменете. Значи отново възприемаме от природата онова, което ще ни даде. Това е женският принцип, възприемащото начало. Тези две състояния се сменят. Когато ръцете се проточват навън, те изпращат и приемат енергии. Пръстите са предаватели, през които се пращат енергии. А междините между пръстите са възприемателни антени.     
     Когато това упражнение се прави с будно съзнание, то подтиква човека към тази идея за възприемане и даване на полученото. Чрез тези движения тази плодотворна идея се праща и в светаова упражнение се нарича "пробуждане", понеже когато у човека се роди идеята за даване на възприетото, това е вече признак за пробуждане на съзнанието му. Това е вече надрастване рамките на ограничения личен живот и влизане в по-широката област на целокупния живот. (Беинса Дуно, Паневритмия, С. 1938)
 
 
Пробуждане, Мариета СтойчеваПробуждане, Преслава Петрова
 
 
ЗАДАЧИ

    1. Текст: Кои думи се повтарят най-често в текста? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за Пробуждане.

    2. Рисуване: Нарисувайте пробуждането на природата през пролетта. Нарисувайте две картини за съня и за движението с образи или цветове, или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.   

   3. Въпроси: Коя беше първата мисъл, която ви дойде на ум, когато се събудихте тази сутрин? Как започвате деня си? Как започвате ново познанство?

   4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте имали импулс да започнете нещо ново. Какво беше усещането?

    5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че сте като цвете, което през деня се отваря, като разнася ухание и цвят и получава светлина и топлина, и вечер се затваря.

    6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Пробуждане. Например: Започвам деня си с усмивка.

    7. Сентенции: Пътешествие от хиляда мили започва с първата стъпка (Лао Дзъ). Да започнеш, значи да свършиш половината работа; нека половината остане - отново започни и  ще свърши цялата (Ausonius). Намерете ваша любима мисъл за Пробуждане.

 

Пробуждане, Petra Godulova (Petka)Пробуждане, Дария (детски рисунки)

 

МУЗИКА 

   Размер: 3/4
   Тоналност: ла минор
   Общо: 40 такта
   1 такт = 1 движение
 

ДВИЖЕНИЕ

2 движения = 1 цикъл
общо: 20 цикъла, 40 движения
преход: движение №40
 
Пробуждане (1)Пробуждане (2)
 
ИП:
Ръце: Лактите са хоризонтално встрани. Свити и допрени пръстите са поставени в
раменната ямка, като  палец, показалец и среден пръст се докосват.
 
Крака:  Прибрани един до друг в изправен стоеж.
 
1:
Ръце:  Ръцете се разгъват в лактите и се отвеждат хоризонтално встрани, обтегнати. Едновременно дланите се отварят и обтягат, обърнати нагоре, с пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
2:
Ръце:  Ръцете се привеждат плавно по обратния път в ИП.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 20 пъти. Второто движение на цикъл 20 (движение 40) е по-различно и е преход към упражнение 2:
 
40 (преход):
Ръце: Ръцете се привеждат по обратния път в ИП. След това продължават движението си напред и надолу и върховете на пръстите им се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - сричка “-вот” от думата “живот”
 
КП:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите и върховете на пръстите им се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, лактите са покрай тялото. Дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.
Крака:Тежестта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 2 "Примирение".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.
 
 
ВАРИАНТИ

За дланите: Дланите са обърнати надолу в позиция хоризонтално встрани.

За движение 40 (преход): Ръцете се свалят надолу, напред и встрани, при което дланите се обръщат надолу. След това лактите се сгъват и върховете на пръстите се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.