Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Aoum, Lenka SzotkowskáAoum, Gabriela Jonczy

ТЕКСТ

Аум. Аум. Аум.
Ом. Ом. 
Аумен. 
 
(повтаря се 4 пъти)
 
ИДЕЯ
 

С това упражнение се стремим към висините, като приемаме хармоничното в нас и изхвърляме дисхармоничното от нас. Aум е мантра на санскит. Древните езици се отличават със синкретизъм – една дума назовава много понятия, и не активира конкретното образно мислене. Смисълът, който отделният човек намира, е различен.Някои примери:

  • практиките на молитва във всички религии;
  • практиките за медитация;
  • в изкуството: да се възхищаваш на една картина, като цяло, без да се фокусираш на отделните форми и цветове.
Има едно течение, което идва от слънцето и минава през центъра на земята, и друго едно течение, което изхожда от земята и минава през слънцето. Когато си протегнем едната ръка нагоре под ъгъл от 45 градуса, то чрез нея възприемаме божественото. Чрез този крак, с който стъпваме,приемаме земни енергии. Чрез тази ръка и този крак, които са протегнати надолу под ъгъл от 45 градуса, изхвърляме нечистото, набраните необработени, дисхармонични енергии вън от нас, към земята. Това последователно вдигане на ръцете наклонено напред и нагоре, с последователно повдигане на нозете – това е полетът на човешкия дух, вечният му стремеж към висините. Човек работи на земята, но вътрешнията му поглед винаги е свързан със света на звездите. Той гради на земята, но иска да въплъти това, което долавя от звездните сфери.Това движение е правилен път за свързване с природата, за влизане в хармоничен допир с нея. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, стр.79)
 
Aoum, Ondřej SmetanaAoum, Stefka Nikolova (follow-up activities)
 

ЗАДАЧИ

1. Tекст: “Аум”, “ом”, “аумен” са древни думи, от който в европейските езици е произлязла думата амин (амен на английски), която се казва в края на благословии и молитви и понякога се превежда с “Така да бъде”. Напишете с ваши красиви думи пожелание, което да завърши с тези думи.

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: Какво правите, когато срещнете непозната дума? Възможно ли е една и съща дума има различно значение за различните хора и защо?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте успели да се освободите от дисхармонично състояние. Как го постигнахте?

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че с протегната нагоре ръка достигате нещо красиво и светло/ звездите; докато с ръката, протегната назад изхвърляте дисхормоничното от вас.

6. Определения за Аум в Уикипедия (английски): (1) Вечният процес на раждане, живот, смърт и новораждане. Аум е универсалният символ на Създанието. (2) Свещена сричка на създанието, думата, която е изречена в началото и от която всички други звуци са произлезли. (3) Единство между всечки хора, същества и неща.

7. Сентенции. Земята е моят олтар, небето е моят купол, умът е моята градина и сърцето е моят дом и аз съм винаги в моя дОм, да винаги съм в Ом (Eden Ahbez). На езика на природата ”амин“ е винаги цвете (Oliver Wendell Holmes). Намерете ваша любима мисъл за Аум.