Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 19.Подвижност

Подвижност, Вероника КъневаПодвижност, Стефка Николова (дейности след ИП)

ТЕКСТ

Всяка сутрин в ранен час
слънцето посрещаме.
Лъчи, въздух и роса
радват нашите сърца.
Лъчи, въздух и роса
радват нашите сърца.
 
Вдъхновени мисли в нас да потекат
и красиви чувства да растат.
Сладки, зрели плодове да дават
и живота вред да украсяват.
 
Грейнали лъчи навред.
Бистро изворче шурти.
Радост блика в целий свет.
Птичка весело лети.
 
(Повтаря се от "Грейнали")
 

ИДЕЯ

Упражнение 19.Подвижност се отнася до способността да решим задачата си, поставена в 17.Квадрат, като прилагаме "женски" подход. Изиграваме проява на нежност, мекота, гъвкавост, такт, грижа. Опитваме се да вървим към решаването на задачата по обиколни пътища, да бъдем дипломатични, подвижни. С езика на жеста изиграваме всички гледни точки - обръщаме се във всички посоки, ръцете правят меки, вълнообразни  движения, сгъват се и се докосватНякои примери:
  • водата в природата;
  • да изполваш меки, благи думи;
  • в отношението към другите да проявиш мекота, тактичност;
  • да подходиш по заобиколен път към въпроса, „от 10 кладенеца вода носи“.
Упражнения 17-21 са свързана тематично в група. В 17.Квадрат се задава проблемна ситуация, задача. В 18.Красота и 19.Подвижност работим по нея последователно с твърдост и мекота. С 20.Побеждаване изиграваме решаването и преодоляването й. А радостта от постигнатото е 21.Радостта на Земята.
 
Плавни движения на ръцете и нозете с лице към центъра и с гръб към центъра. Това упражнение е като продължение на предходното. При него, за разлика от предходното, в действие са меки, криви линии. Тук е в действие женският принцип, който обработва квадрата. Това е магнетизмът. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.80)
 
Подвижност, Lenka SzotkowskaПодвижност, Gabiela Jonczy
 
ЗАДАЧИ

1. Text: Какви образи на подвижност може да намерим в текста? Напишете с ваши красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за мекотата, гъвкавостта.

2.Нарисувайте илюстрация за това как човек/ животно/ растение преодолява преграда (висока стена, вода др.) като я заобикаля. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3.Въпроси: Как бихте описали традиционния „женски“ подход? Кои са „мъжът“ и „жената“ във всеки човек – като качества и прояви? Какво може да постигне водата със своята мекота и подвижност?

4.Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте разрешили даден въпрос като сте проявили мекота, гъвкавост, дипломатичност.  Какво е усещането?

5.Въображение: Представете си,  докато изпълнявате упражнението, че сте като пеперуда, която може да прелети над всички прегради по пътя си.

6.Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Подвижност. Например: Мога да бъда мек и гъвкав.

7. Сентенции: Нищо не е по-меко и по-подвижно от водата и въпреки това нищо не може да й се противопостави (Лао Дзъ). Намерете ваша любима мисъл за Подвижност. 

 
 
Красота и Подвижност, Petka (Petra Godulova)Подвижност, Мариета Стойчева
 
 

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: си минор
Общо: 90 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл: 10 движения
Общо: 9 цикъла 
 
ИП: 
 
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга.
Партньорът от вътрешния кръг е пред партньора от външния кръг.
Ръце: Дясната ръка е пред тялото на нивото на слънчевия сплит, свита в лакета в близост до тялото, с предмишница успоредна на лявата ръка. Лявата ръка е обтегната вляво, встрани, хоризонтално. Дланите са надолу, пръсти допрени, китки обтегнати.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
1:
Обръщане надясно - напред по посока на движението по кръга .
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и надясно и едновременно тялото се обръща надясно. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално с длани надолу. 
Крака: Десният крак стъпва надясно, пръсти напред по посоката на движение по кръга и тежестта на тялото се пренася върху него. Петата на левия крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти надясно. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт  
 
2:
Стъпка напред. Започва обръщане надясно.
 
Ръце: Лактите се сгъват, ръцете се приближават хоризонатлно към тялото и средните им пръсти се докосват пред гърдите. След това се свалят надолу и настрани в полукръгове до позиция хоризонтално встрани, с длани надолу, а тялото се обръща малко надясно.
Крака: Левият крак стъпва напред. Десният остава назад на пръсти. 
Време: 1 такт 
 
3:
Продължава обръщането надясно.
Ръце: Ръцете извършват вълнообрано движение на летене. Най-изразено е движението в китките, които се повдигат над и под хоризонталната равнина, пръсти прибрани.
Крака: Десният крак прави напречна стъпка напред, пета към центъра на кръга. Тялото продължава обръщане надясно, с гръб към центъра на кръга. 
Време: 1 такт
 
4:
Обръщането надясно завършва.
Ръце: Ръцете извършват същото вълнообрано движение на летене. 
Крака: Левият крак прави странична стъпка до десния крак и тежестта на тялото се пренася на него. Участниците са напълно с гръб към центъра на кръга. 
Време: 1 такт
 
5:
С гръб към центъра на кръга.
Ръце: Дясната ръка се обтяга хоризонтално встрани, а лявата се сваля надолу и надясно и се сгъва в лакета с предмишница пред тялото на нивото на слънчевия сплит, успоредна на дясната ръка. 
Крака: Тежестта на тялото се връща на десния крак, а левият е на пръсти. 
Време: 1 такт
 
Движения 1-5 се повтарят симетрично с обръщане наляво и към центъра на кръга.
 
6: 
Обръщане наляво - напред по посока на движението по кръга.
 
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и наляво и едновременно тялото се обръща наляво. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално с длани надолу. 
Крака: Левият крак се обръща на пръсти наляво- напред по посоката на движение по кръга и тежестта на тялото се пренася върху него. Петата на десния крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти наляво. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт 
 
7:
Стъпка напред. Започва обръщане наляво.
Ръце: Лактите се сгъват, ръцете се приближават хоризонатлно към тялото и средните им пръсти се докосват пред гърдите. След това се свалят надолу и настрани в полукръгове до позиция хоризонтално встрани, с длани надолу, а тялото се обръща малко наляво.
Крака: Десният крак стъпва напред. Левият остава назад на пръсти. 
Време: 1 такт 
 
8:
Продължава обръщането наляво.
Ръце: Ръцете извършват вълнообрано движение на летене. Най-изразено е движението в китките, които се повдигат над и под хоризонталната равнина, пръсти прибрани.
Крака: Левият крак прави напречна стъпка напред, пръсти към центъра на кръга. Тялото продължава обръщане наляво, с лице към центъра на кръга. 
Време: 1 такт
 
9:
Обръщането наляво завършва.
Ръце: Ръцете извършват същото вълнообрано движение на летене. 
Крака: Десният крак прави странична стъпка до левия крак и тежестта на тялото се пренася на него. Участниците са напълно с лице към ценътра на кръга. 
Време: 1 такт
 
10:
С лице към центъра на кръга.
Ръце: Лявата ръка се обтяга хоризонтално встрани, а дясната се сваля надолу и наляво и се сгъва в лакета с предмишница пред тялото на нивото на слънчевия сплит, успоредна на дясната ръка. 
Крака: Тежестта на тялото се връща на левия крак, а десният е на пръсти. 
Време: 1 такт
 
Движенията 1-10 са един  цикъл, който се повтаря 9 пъти. При цикли от  2 до 9 в движение 1 няма стъпка, а обръщане на пръсти, тъй като кракът е изнесен. 
 
КП = ИП
 
 
ВАРИАНТИ (19)
 
За движение на ръцете в 5 (и симетрично в 10, и ИП)
Дясната ръка се сгъва хоризонтално в лакета с длан надолу, пред гърдите. Едновременно лявата ръка се сгъва надолу и пред гърдите с длан нагоре. Ръцете се докосват, длани една срещу друга, и леко се хващат с палец на всяка ръка върху другата.