Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.


На ранина (Изгрява слънцето), Мариета СтойчеваИзгрява слънцето, Преслава Петрова

 

ТЕКСТ

 
Изгрява слънцето, 
праща светлина,
носи радост за живота тя.
(повтаря се от "Изгрява") 
 
Сила, жива, изворна, течуща. (повтаря се 4 пъти)
Зун ме зун, зун ме зун. Бином ту мето. (повтаря се 2 пъти)
 
(повтаря се от началото) 

ИДЕЯ

Човек е едно с природата и добива сили от нея. В първата част ръцете ни са слънце, което изгрява, ползваме се от слънчевите енергии. Във втората част ръцете ни са бликаща вода, изворчета, ползваме се от енергията на водата. В третата част изиграваме непрекъснатия обмен между човек и природа в нашия живот.
Природните процеси са изгрева и извора – начало на светлината, топлината, водата. При човека тези процеси са метафора за започването на нещо ново, за проява на възможности, талант, идея, чувство, вдъхновени от жизнените сили на природата.
 
Ръцете правят дъгообразни движения отпред и встрани с обратно движение до гърдите. След това ръцете правят загребване, наподобаващо бликането на изворни води. Първата част – това е процесът на зараждане на новото. Всички слънчеви енергии влизат в човека, за да може той да расте, да се развива. Втората част – това е протичането на животворни енергии през човека като мощни води. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.80)
Зун ме зун, зун ме зун: “целият наш живот, всичкият наш живот”. Бином ту мето: “нека сега така да бъде” (Beinsa Douno,Paneurhythmy, Sofia, 2004, с.71)
 
 

Изгрява слънцето, Силвия НеделчеваИзгрява слънцето, Ondrej Smetana

 

ЗАДАЧИ

 

1. Текст: Довършете изреченията “Ако бях слънцето... Ако бях извор…”. 

2. Рисуване: Нарисувайте картина на изгрева. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: “Слънцето това съм аз”(Луи XIV): на какво е израз слънцето в нас? На нидерландски [зунмезун] е “целуни ме целуни”:какво е целувката на природата?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте получили сили и енергия от досега с природата. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че: 1. ръцете ви са слънце, което изгрява; 2. дланите ви загребват вода от две изворчета, бликащи от двете ви страни.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за упражнението. Например: Аз съм като слънце, което дава светлина и радост.

7. Сентенции: Винаги можете да намерите слънцето в себе си, само да потърсите (Maxwell Maltz). Книги: Скритите послания на водата (Масару Емото).Намерете ваша любима мисъл за Изгрява слънцето.

 

Изгрява слънцето, Стефка Николова (дейности след ИП)