Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

На ранина, Мариета СтойчеваНа ранина, Преслава Петрова

 

ТЕКСТ

1.
Кой на ранина става да играй
Кой на ранина става да играй
по зелената трева и на бистрата роса.
по зелената трева и на бистрата роса.
 
Той ще бъде вечно млад,
здрав и хубав и богат;
ще се учи най-добре,
няма нивга да умре.
 
2.
Рано ти стани слънцето посрещни
Рано ти стани слънцето посрещни
и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.
и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.
 
Бодра гимнастика раз, два, три.
Подвижи се и се спри.
Смело пак тръгни напред,
Радвай се на Божий свет.
 
Повтаря се от начало 1 и 2.
 
ИДЕЯ
 
Идеята е във връзка с ползата, която имаме и благата, които получаваме, когато практикуваме паневритмия. Ние се хармонизираме с природата и подобряваме нашето физическо здраве и нашето умствено, емоционално и социално благополучие.
 
"С три фигури: Полукръгови движения на единия крак пред другия. Люлейни стъпки последователно върху двата крака. И паралелни движания на ръцете и нозете. С първата фигура се хармонизират силите в човешкия организъм. При втората фигура стъпваме ту на петите, ту на пръстите на краката. Петата отговаря на физическия свят, а пръстите - на умствения. Когато стъпваме на петите, възприемаме от физическия свят, а когато стъпваме на пръстите - от умствения. И в двата свята уреждаме противоречията, които съществуват. И трите фигури отварят път за правилно използване на дадените от природата блага." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.82)

На ранина, Стефка Николова (дейности след ИП)На ранина, Динко Георгиев

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: В текста се казва: Който на ранина става да играе (паневритмия), ще бъде вечно млад, здрав и хубав и  богат; ще се учи най-добре, няма нивга да умре". Напишете с ваши красиви думи изречение/ стих за популяризиране или за рекламен клип за паневиртмията. Можете да го изпълните с музика по ваш избор.

2. Рисуване: Нарисувайте картина на ранното утро. Нарисувайте реклама за паневритмията за вестник/списание. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: Влияе ли паневритмията на физическото, умствено, емоционално и социално благополучие и защо?

4. Преживяно: Разкажете за вашия опит, каква полза сте имали от практикуването на паневритмия.

5. Въображение: Представете си докато изпълнявате упражненията, че с тези динамични движения се зареждате с жизненост: ставате по-млад, по-щастлив, по-здрав.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за На ранина. Например: Ставането сутрин рано за паневритмия ме радва.

 

На ранина, Jill VandenbusscheНа ранина, Halim Akçakaya