Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.


Красота и Подвижност, Petka (Petra Godulova)
 
 
 
Всяка сутрин в ранен час
слънцето посрещаме.
Лъчи, въздух и роса
радват нашите сърца.
Лъчи, въздух и роса
радват нашите сърца.
 
Вдъхновени мисли в нас да потекат
и красиви чувства да растат.
Сладки, зрели плодове да дават
и живота вред да украсяват.
 
Грейнали лъчи навред.
Бистро изворче шурти.
Радост блика в целий свет.
Птичка весело лети.
 
(Повтаря се от "Грейнали")
 

ИДЕЯ

Упражнение 18.Красота се отнася до способността да разрешим задачата си, поставена в упражнение 17.Квадрат, като прилагаме "мъжки" подход. Изиграваме проява на прямота, твърдост, смелост, решителност, упоритост, сила. Опитваме се да вървим на пряко към решаване на проблема, като с езика на жеста ръцете са като прави линии, не се сгъват. Преодоляваме съпротиление, с езика на жеста като правим малки стъпки напред, дори когато тялото се полюлява назад. Някои примери:

  • твърдата скала, светкавицата в природата;
  • да използваш директни и по-твърди думи;
  • в отношението към другите да употребиш сила, настойчивост или да си по-груб;
  •  да подходиш директно към същината на въпроса, „да хванеш бика за  рогата“.
Упражнения 17-21 са свързана тематично в група. В 17.Квадрат се задава проблемна ситуация, задача. В 18.Красота и 19.Подвижност работим по нея последователно с твърдост и мекота. С 20.Побеждаване изиграваме решаването и преодоляването й. А радостта от постигнатото е 21 Радостта на Земята.
 
Ръцете една след друга наклонено напред и нагоре. Същевременно последователно люлеене на тялото върху единия и другия крак. Тези движения са обработване на силите на квадрата. Последният дава материалите, а това упражнение ги обработва. Това обработване е художествена работа, изкуство. Тук линиите на движението са прави. Затова можем да кажем, че тук е изразен мъжкият принцип, който обработва квадрата. Това е електричеството. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.80)
 
Beauty, Ondřej SmetanaКрасота, Стефка Николова (дейности след ИП)
 
 
ЗАДАЧИ

1. Текст: Кои са образите на красота в текста? Напишете с ваши красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за твърдостта, решителността, смелостта, упоритостта.

2.Рисуване: Нарисувайте илюстрация за това как човек/ животно/ растение преодолява преграда (висока стена, вода и др) като минава напред, право през нея. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3.Въпроси: Как бихте описали традиционния „мъжки“ подход? Кои са „мъжът“ и „жената“ във всеки човек – като качества и прояви? Нарисуваната картина е красива, но постигането й изисква много усилия, упоритост, постянство от художника; дайте други примери за постигане на красота.

4.Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте разрешили даден въпрос с твърдост,  решителност, упорство.  Какво беше усещането?

5.Въображение: Представете си,  докато изпълнявате упражнението, че вървите  срещу силен вятър, но го превъзмогвате с малки стпъки, въпреки че се опитва да ви люшне назад.

6.Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Красота. Например: Мога да бъда твърд и решителен.

7. Сентенции: Всяко нещо има красота, но не всеки я вижда (Конфуции) Непрекъснатото, неуморно усилие, упоритст и решителност ще победят. Нека човек, който ги притегжава да не се обезкуражава. (James Whitcomb Riley) Намерете ваша любима мисъл за Красота.

Красота, Невяна Момчилова

 

 
 
 
 

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: си минор
Общо: 90 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 6 движения
Общо: 15 цикъла
 
ИП: 
Ръце: Двете ръце са покрай тялото долу. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж.
 
18 Красота,  дясно
 
 
1:
Ръце: Дясната ръка се повдига нагоре и напред на 45˚ с длан нагоре-напред (и надолу). Едновременно лявата ръка се повдига назад на 45˚ с длан надолу-назад (и нагоре). Ръцете са обтегнати в лакти и китки. 
Крака: Стъпка напред с десен крак, след което тежестта на тялото се пренася върху него с леко залюляване и левият крак се повдига малко от земята като се сгъва в коляното.
Време: 1 такт  
 
2:

 

Ръце: Ръцете запазват позициите си: дясната горе на 45˚, лявата назад на 45˚.
Крака: С леко залюляване тежестта на тялото се връща назад и левият крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 1. След това десният крак се повдига малко от земята, сгънат в коляното, пръсти към земята.
Време: 1 такт 
 
3:
Ръце: Ръцете започват смяна на позициите си, обтегнати, но не я завършват. Лявата се повдига нагоре, докато дясната се сваля надолу.
Крака: Десният крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 2. 
Време:  1 такт 
 
Движения 1-3 се повтарят симетрично с движения 4-6:
 
18 Красота, ляво
 
4:
Ръце: Ръцете достигат крайна позиция: лявата горе и напред на 45˚, а дясната долу и назад на 45˚.
Крака: Стъпка напред с ляв крак, след което тежестта на тялото се пренася върху него с леко залюляване и десният крак се повдига малко от земята, като се сгъва в коляното.
Време: 1 такт 
 
5:
Ръце: Ръцете запазват позициите си: лявата горе на 45˚, дясната назад на 45˚.
Крака: С леко залюляване тежестта на тялото се връща назад и десният крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 4. След това левият крак се повдига малко от земята, сгънат в коляното, пръсти към земята.
Време: 1 такт 
 
6:
Ръце: Ръцете започват смяна на позициите си, обтегнати, но не я завършват. Дясната се повдига нагоре, докато лявата се сваля надолу.
Крака: Левият крак стъпва малко по-напред в сравнение с позицията си в 5. 
Време:  1 такт 
 
Движения 1-6 съставят цикъл, който се повтаря 15 пъти
 
КП = Връщане в ИП след последното движение.
 
 
ВАРИАНТИ
 
Вариант за дланите
Дланта на задната ръка е обърната настрани към тялото.