Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Стъпка по стъпка, Мариета СтойчеваСтъпка по стъпка, Gabriela Jonczy

 

TEКСT

Стъпка по стъпка ето ний
вървим към новия живот.
Чертаем светли бъднини
за нас и цял човешки род.
 
Всички прегради преодоляваме,
не се страхуваме от беди.
Мисли красиви вредом посяваме:
Любов света да победи.
 
Пътека светла е пред нас
и нова чудна светлина.
Живот в сърцата ни се влива,
мъдрост и любов.
(повтаря се 4 пъти от "Пътека")
 
Цветята ухаят,
зреят плодове;
всичко расте, живее,
радва се целий мир.
(повтаря се от "Цветята")
 
Въздух дишам аромат,
вредом чудна красота,
извори бликат чиста вода.
Бистра роса всяко листо
със брилянт краси.
(повтаря се от "Въздух")
 
ИДЕЯ

Движим се към светло бъдеще като напредваме всеки ден, бавно, стъпка по стъпка. С езика на жеста десният крак се изнася първо в посока настрани, после в посока напред, и след това се придвижва стъпка по стъпка в посоката напред. Движението повтаря левият крак. Така стъпка по стъпка се движим напред по пътя на живота, с ум и сърце, докато ръцете на хълбок създават усещане за стабилност.

"Нозете на място последователно встрани и напред и след това движение напред. Когато единият крак се отделя встрани или напред, то слънчевата енергия слиза надолу в нас, а когато двата крака са събрани, тогава имаме изпращане на земни енергии нагоре към слънцето. По този начин става обмяна. При разтворени крака слънцето и ние сме положителни към Земята: възприемаме от слънцето и предаваме на земята. А когато краката са събрани, тогава земната енергия е положителна и отива към слънцето. Чрез тези енергии се развива усет, кога действа слънцето и кога - земята. Те спомагат за придобиване на истинските методи, вложени в природата." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.82)

 

Стъпка по стъпка, Стефка Николова (дейности след ИП)Стъпка по стъпка, Jill Vandenbussche

 

ЗАДАЧИ

1. Teкст: Как е описано движението стъпка по стъпка в текста? Напишете с ваши красиви думи какво можем да постигнем стъпка по стъпка.

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: Тиквата израства за 3 месеца, а дъбът - за 300 години. Какви са предимствата и недостътците от бързия и бавен растеж? Дайте други примери за бърз и бавен напредък и техните резултати.

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сти постигали напредък бавно, но неотклонно, стъпка по стъпка. Какво е усещането.

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че действително се придвижвате стъпка по стъпка към нещо желано/ към доброто.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно тъврдение за Стъпка по стъпка. Например: Постигам целта си стъпка по стъпка. С всеки изминал ден, стъпка по стъпка, ставам по-търпелив.

 
Стъпка по стъпка, Динко Георгиев (бавната работа на природата в пещерите)Step by step, Halim Akcakaya
\