Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Даване, Мариета СтойчеваДаване, Ufuk Atilla  

ТЕКСТ

     Пълни всяка твар с живот,
     буди радост във духа,
     развеселява сърцата ни.
     Грее, грей, слънцето благодатно,
     целува нежно цялата Земя
     и я окичва с прелестни, безброй, цветя.
Даване, Стефка Николова (дейности след ИП)
 
 
   ИДЕЯ
 
     Даване е процес на обмяна: щедростта да даваш и благодарността да получаваш. 
     Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотношенията:
  • природата ни дава условия за живот: светлина, вода, въздух, топлина;
  • дърветата и растенията ни дават плодовете си;
  • цветето дава аромат, цвят, прашец;
  • давам на другите и получавам подаръци и отношение (усмивка, уважение,  разбиране, подкрепа, благодарност, любов);
  • училището ни дава знания, умения и отношение;
 
     При това упражнение ръцете се движат напред и след това се прибират пред гърдите. То означава правилна обмява между вътрешния и външния свят, между нас и природата. Всичко, което човек е приел от природата, трябва да го обработи и даде. Колкото повече човек дава, толкова повече ще получава. Ако човек е пълен съд и съдържанието му не се излее, той не може да вземе нищо отвън. Щом съдът се изпразни, той може отново да се напълни. Щом не се изпразни, той остава със старото. Всичко, което човек получава трябва да го раздаде, за да получи новото.
     Това е процес на освежаване, на обнова, на растеж, на радост и сила. Ако изворът не дава постаянно това, което получава, няма да е в състояние да получава нови струи. В какво състояние е застоялата вода в едно блато? Каква разлика между нея и един жив извор! При блатото имаме разложение, смърт, а при чистия извор - движение и живот! (Беинса Дуно, Паневритмия, С.1938, с.76) 
 
Даване, Gabriela JonczyДаване, Пламена Сертева
 
 
ЗАДАЧИ

1. Текст: Какво е благодатно“? Какви примери на Даване могат да се намерят в текста на упражнението? Напишете писмо на беден човек, с което да проявите своята щедрост.

2. Рисуване: Нарисувайте извор, който дава вода. Нарисувайте две картини на Даване и Вземане с образи, цвят или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: Какво е щедростта? Може ли някой само да взема? Какво сте дали и взели днес. Защо Слънцето е наречено "Дажбог" в българската митология?

4.Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте дали/получили нещо. Какво е усещането? 

5. ВъображениеПредставете си, докато изпълнявате упражнението, че носите поднос. Какво бихте искали да има на него, от което да давате.

6. Утвърждение:Напишете ваше позитивно твърдение за Даване. Например: Щастлив съм да дам, благодарен съм да получа.

7. Сентенции: В живота си се прехранваме с това, което получаваме, а оставяме следа с това, което даваме (Уинстън Чърчил). Даващата ръка празна не остава (поговорка). Намерете ваша любима мисъл за Даване.

 

Даване, Златина (детски рисунки)Даване, Ивета (детски рисунки)