Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Примирение, Преслава ПетроваПримирение, Даниела Стоянова

   ТЕКСТ

    И оживява и ни буди със любов:
      Ставайте от сън деца.
      Пролет мила веч дойде.
      Цялата природа пее.
      Слънце топло вече грей,
      носи цветя  и плодове,
      носи песни и игри.
 
 
    ИДЕЯ      Примирение, Пламена Сертева 
 
      Примирение е процес на справяне с противоречията, като се постигне мир и хармония.  Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотгношенията:
  •      дървото се огъва под напора на вятъра;
  •      искам да играя/почивам, но трябва да уча/работя;
  •      преодолявам препятствия по пътя към дадена цел;
  •      имаме различни гледни точки, но търсим компромис;
  •     скарали сме се, но трябва да се примирим;
  •     две враждуващи страни сключват примирие.
 
“Тези плавни, нежни криви линии с ръцете отпред, настрани и обратно са магнетични. Те са линии на мекота, на примирение; чрез мекия принцип ние се учим да примиряваме противоречията в живота. Тези движения възпитават човека в този именно дух.” (Беинса Дуно, Паневритмия, С.,1938, с.76)
 

Примирение, Ufuk AtillaПримирение, Petra Godulová (Petka)

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Намерете синоним на „мила“. Едно цвете приветства пролетта: с какво трябва да се примири? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за  Примирение.

2. Рисуване: Нарисувайте двама приятели, които се сдобряват. Нарисувайте две картини на война и мир: с образи, цветове или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението. 

3.  Въпроси: С какво ви се налага да се примирявате в ежедневието?

4. Преживяно: Разкажете ни за ситуации и преживявания, когато сте преодолели някакво противоречие и сте намерили мир. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си докато изпълнявате упражнението, че на вашите ръце са две страни, които враждуват, но влизат в къщата на мира, когато ръцете се докоснат.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Примирение. Например: Мога да се справям с трудности. Мога да се справям със задачите в живота си.

7. Сентенции: Практикуването на мир и примирение и едно от най-жизнените и артистични човешки действия (Nhat Hanh). Намерете вашата любима мисъл за Примирение.

 

Примирение, Християн ДросевПримирение, Мйриета Стойчева

 

 

МУЗИКА

Размер: ¾
Тоналност: ла минор
Общо: 30 такта
1 такт = 1 движение

 
 
ДВИЖЕНИЕ
 
2 движения = 1 цикъл
Общо: 15 цикъла, 30 движения
Преход: движение № 30
Примирение - 1Примирение - 2
ИП: 
Ръце:  Ръцете са сгънати в лактите и върховете на пръстите им се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, лактите са покрай тялото. Дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.
Крака: Тежестта на тялото е на левия крак, десният е напред в готовност да стъпи.
 
1: 
Ръце:  По вдлъбнати дъги ръцете се разгъват в лактите надолу, напред и встрани, и едновременно палците се прибират. Движението продължава собтегнати ръцете, които се отвеждат хоризонтално встрани с длани надолу. 
Крака:  Стъпка на десен крак. 
Време:  1 такт 
 
2:
Ръце: Ръцете се привеждат плавно по обратния път в ИП.
Крака:  Стъпка на ляв крак. 
Време:  1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 15 пъти. Второто движение на цикъл 15 (движение 30) е по-различно и е преход към упражнение 3:
 
30 (преход):
Ръце: Ръцете се свалят обтегнати надолу, напред и встрани, след което се сгъват в лактите и се поставят на гърдите, длани заоблени с пръсти насочени нагоре. 
Крака:  Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт 
Текст:  В българския текст - сричка “-ри” от думата “игри” 
 
КП:
 
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото. 
Крака:  Тежетта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 3 "Даване".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.