Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер 7/16
Тоналност:  до мажор
Общо: 64 такта 
1 такт = 1 движение
 
1 част:
2 част:
Колко сме доволни
 
ДВИЖЕНИЕ
2 цикъла
 
Последователност на движенията:
1. цикъл „Три стъпки и назад”
Mузика: 16 такта от 1 до 16; Текст: стих 1; Движения: 4+4+4+4
2. цикъл „Две стъпки и назад” 
Музика: 16 такта от 17 до 32; Текст: стих 2; Движения: 6+6+4
Двата цикъла се повтарят един след друг
 
 
ИП за упражнението:
 
 24 - SP
 
1.TРИ СТЪПКИ И НАЗАД
 
 1:
 a.24- 1 - 1ab.24 - 1 -1b
 
2:
24 - 1 - 2
 
3:
24 - 1 - 3a24 - 1 - 3b
 
4:
24 - 1- 4a24 - 1- 4b
 
 
Движения 1-4 се повтарят 4 пъти.
 
 
2. ДВЕ СТЪПКИ И НАЗАД
 
ИП:
24 - 1- 4b
 
1:
 a.24 - 2 - 1ab.24 - 2 - 1b
 
2:
a.24-2-2b.24-2-2b
 
 
3:
24-2-4
 
 
Движения 1-3 се повтарят симетрично с движения 4-6, започвайки с ляв крак.
 
524-2-5624-2-6
 
Движения 1-6 се повтарят 2 пъти + 4 движения, общо 16 движения.
 
Цикли 1+2 се повтарят общо 2 пъти.
 
КП за упражнението:
След последната позиция 4 на цикъл Две стъпки (десен повдигнат надаз, ръце долу-напред), ръцете продължават движението си до позиция горе-напред, а десния крък стъпва напред.
 
 
ВАРИАНТИ
 
Вариант за музиката:
Музиката има дълъг вариант от 160 такта и се изпълнява заедно с пълния вариант на стиховете.
Цикли 1+2 се повтарят общо 5 пъти.