Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Освобождение, Данчо ПандулчевОсвобождение, Мартин Иванов

ТЕКСТ

Ний планините обичаме,
Дивния Мусала възпяваме,
При седмострунна арфа на Рила седим,
Мощното Слънце посрещаме на ранина.
 
Вечер сияйните звезди следим 
и Луната прекрасна в небесната шир.
(повтаря се от "вечер") 
 

ИДЕЯ

 

      Освобождение е процес на придобиване на свобода. Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотношенията:

  • пиленцето се излюпва, като счупва ограничението на черупката на яйцето;
  • пепурдата се излюпва като премахва ограничението на пашкула;
  • мигриращите животни преодоляват ограниченията и намират вода и храна;
  • освобождаваме се от лош навик, който ни ограничава;
  • даваме свобода на друг човек да се изяви; тези енергиисе отпрепятствия по пътя си;
  • освобождаваме се от подтискащи мисли и лоши чустваа;

      Двете ръце се слагат пред гърдите със свити пръсти и със силен замах се движат встрани, като същевременно се разтварят. Това е разкъсване на всичко онова, което те е спъвало. То е освобождение от старото и придобиване на новото. То е влизане в свободата. Това упражнение можем да наречем още разкъсване на всички неестествени връзки, разкъсване на всичко старо (...) Това е зов за освобождение, зов за излизане от затворите. Този зов ни казва: "Излез от живота на вечния залез и влез в живота на вечния изгрев. Остави веригите на смъртта и влез в свободата на живота. Излез от тъмните подземия на безлюбието и влез в радостта на любовта. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.78)

 

Освобождение, Bilge KarciОсвобождение, Силвия Неделчева

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Какво е "седмострунна арфа"? В текста Слънцето е наречено мощно, звездите - сияйни, а Луната - прекрасна: дайте синоними или предложете ваши определения за тези небесни обекти. Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за Освобождение.

2. Рисуване: Нарисувайте картина на пеперуда, която се освобождава от пашкула. Нарисувайте две картини на ограничение и освобождение: с образи, цветове или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: От какво искате да се освободите (трудност, навик etc.)? Когато излезем сред природата, от какво се освобождаваме?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте преодолели някакво ограничение. Какво е усещането? 

5.  Въображение: Представете си докато изпълнявате упражнението, че около вас има невидима верига, която скъсвате с ръце.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Освобождение. Например: Освобождавам се от всичко, което ме спъва в живота. Свободен съм да бъда себе си.

7 Сентенции:  Свободата, Санчо е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека (Мигел де Сервантес "Дон Кихот"). Намерете вашата любима мисъл за Освобождение.

 

Освобождение, Пламена СертеваОсвобождение, Стефка Николова (дейности след ИП)