Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: ре мажор
общо: 41 такта
1 такт = 1 движение

Част 1
Част 2
Отваряне: цялото
 
 
ДВИЖЕНИЕ

 

Част 1:  1 цикъл = 2 движения
              общо: 9,5 цикъла, 19 движения
              преход: –
Част 2:  1 цикъл = 2 движения
              общо: 11 цикъла, 22 движения
              преход: движение 1 от част 2 (движение 20 за упражнението)
 
ЧАСТ
Отваряне - 1, 1Отваряне, 1 - 2
ИП1:
Ръце: Дясната ръка е сгъната в лакета, предмишницата ехоризонтална и успоредна на тялото; дланта е в средата пред гърдите, обърнатана долу, с пръсти прибрани и обтегнати. Лявата ръка е на хълбок, с палец назад и пръсти прибрани отпред; лакетът е изнесен встрани. 
Крака:  Тежестта е на левия крак е стъпил, десният е напред, в готовност за стъпка. 
 
1:
 
Ръце: Дясната ръка се разгъва в лакета хоризонтално напред и встрани, и обтегната се отвежда хоризонтално встрани, с длан надолу, пръсти прибрани. Лявата ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
2:
 
Ръце: Дясната ръка се привежда плавно по обратния път в ИП. Лявата ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 9,5 пъти (10 пъти дясната ръка се отвежда в страни). Последното движение на тази част е 19.
 
ЧАСТ 2

Отваряне, част 2- 1Отваряне, част 2 - 2

ИП 2:

Ръце: Дясната ръка е хоризонтално встрани. Лявата ръка е на хълбок.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред, в готовност да стъпи. 
 
1(преход):

 

Ръце:  Дясната ръка от позиция хоризонтално встрани се привежда на хълбок. Лявата от позиция на хълбок се изнася хоризонтално пред гърди сгъната в лакета с длан надолу.
Крака: Стъпка на ляв крак.
 
Време: 1 такт
Текст: В българския текст - “светлата”
 
2:
Ръце: Лявата ръка се разгъва в лакета хоризонтално напред и встрани, и обтегната се отвежда хоризонтално встрани, с длан надолу, пръсти прибрани. Дясната ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт
 
3: 
Ръце:  Лявата ръка се привежда плавно по обратния път в ИП. Дясната ръка остава на хълбок, лакет встрани.
Крака: Стъпка на ляв крак.
 
Време: 1 такт
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 10,5 пъти. Последното движение  за част 2 е 22 (41 за упражнението).
 
КП:
Ръце: Дясната ръка е на хълбок. Лявата е хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу, пръсти прибрани.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред, в готовност за първата стъпка на упражнение 7 "Освобождение".
 
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.                             

 

ВАРИАНТ

За част 2 - движение 1

(преход между част 1 и 2):

Ръце: Дясната ръка от позиция встрани се поставя на хълбок. Лявата от позиция на хълбок се повдига пред гърди сгъната в лакета с длан надолу и веднага след това се разгъва встрани.
Крака: Стъпка с ляв крак
Време: 1 такт
Текст: „светлата“.
 
(Бележка: При изпълнение на този вариант се променя координацията в упр. 6 (втора част), 7, 8 и 9 - отварящите движения на ръцете стават при стъпване на ляв крак, а затварящите – на десен крак.)