Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Квадрат, Мариета СтойчеваКвадрат, Стефка Николова (дейности след ИП)

ТЕКСТ

Слънцето грей, трепти зората от живот и любов.
Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи.
 
Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей
за Божий ден, за новий светъл Божий ден
за радост нова що в сърцата ни безспирно лей.
(Повтаря се от "Всичко")
 
Повтаря се от началото.

ИДЕЯ

Квадратът е метафора за проблемна ситуация, някакво ограничение, трудност, задача в живота. Това се случва на работа, у дома, във взаимоотношенията; засяга ни интелектуално, емоционално, за проява на воля; за по-кратко или по-дълго време. С езика на жеста ние спираме нашето свободно движение напред по заобления кръг. Започваме движение в малко и ограничено „ъгловато“ пространство, квадрат, от което не можем да излезем, колкото и да вървим: началната и крайна позиция съвпадат. И като героите от вълшебна приказка, попаднали под властта на зли сили, ние трябва да дадем всичко от себе си, да активираме вътрешните си сили, качества, способности и таланти на работа, за да си помогнем сами. Някои примери за Квадрат:

  • клетките на птиците;
  • ограничение за животните поради липса на жизнени условия – суша, глад;
  • решетките на затвор (буквално и метафорично);
  • стаята като затворено пространство, когато не можеш да я напуснеш, напр.поради болест;
  • задача в работата;
  • предстоящ изпит в обучението;
  • затруднение, което ни създава друг човек.
Упражнения 17-21 са свързана тематично в група. В 17.Квадрат се задава проблемна ситуация, задача. В 18.Красота и19.Подвижност работим по нея последователно с твърдост и с мекота. С 20.Побеждаване изиграваме решаването и преодоляването й. А радостта от постигнатото е 21.Радостта на Земята.
 
"Това движение говори да имаме онази права мярка, с която се мерят нещата на земята. При него лицето се обръща последователно към четирите посоки на света: изток, запад, север, юг. То е свързано със силите на изтока, запада, севера, юга. Изток означава правдата, юг – добродетелта, север – истината, запад – животът на земята. Запад показва какво благо са истината, правдата и добродетелта за човека. Като залезе слънцето, тогава човек оценява какво благо е то." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.80)
 

Square, Lenka SzotkowskaSquare, Gabriela Jonczy

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Дайте синонимна дума или израз за „проблемна ситуация“. Напишете с ваши красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за проблемна ситуация/сериозна задача, която сте имали. 

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация към упражнението. Нарисувайте линията, която очертаваме със стъпките си по отношение на кръга, докато изпълняваме упражнението.

3. Въпроси: С какво се характеризира квадратната форма и среща ли се в природата? Харесвате ли проблемните ситуации и защо? Защо природата е толкова щастлива в стихотворението на Квадрат, при положение, че човекът е в затруднение? Колко и какви задачи за деня си определихте при ставането тази сутрин?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте имали да решавате сериозна задача/проблемна ситуация. Какво е усещането?

5. Въображение: Докато изпълнявате упражнението, опитайте се точно да очертаете квадратната форма – не по-голяма и не различна от квадрат. Представете си, че очертаният квадрат е: 1. Лист хартия, на който е написана вашата задача; 2. Стаята, в която работите; 3. Градината, която обработвате; 4. Платното, на което ще рисувате картината си; 5. Бюрото, на което учите; 6. Учебникът, от който трябва да учите.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Квадрат. Например: Мога да се справят със задачите си/с проблемите. Очертавам вярно границите на моите задачи.

7. Сентенции: Всеки каменен блок има в себе си статуя и задачата на скулпутра е да я открие (Микеланджело). Намерете ваша любима мисъл за Квадрат.

 

Да си направиш дом, Силвия Неделчева