Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: ре мажор
Общо: 41 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 2 движения
общо: 20,5 цикъла, 41 движения
преход: движение 1 
 
Clapping-1
Clapping-2
Clapping-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИП
Ръце: Двете ръце са свити в лактите и поставени една до друга пред гърдите със свити юмруци, които се докосват.
Крака: Тежестта е на левия крак, десният е напред в готовност да стъпи.
 
1 (преход): 
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите надолу, напред и встрани, като едновременно дланите се отварят. Движението продължава с отегнати ръце, които се отвеждат хоризонтално встрани с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
Текст на прехода: “Ето го”
 
2: 
Ръце: По вдлъбнати дъги ръцете се привеждат обтегнати надолу, напред и встрани с длани надолу, след което се сгъват в лактите и пляскат пред гърдите, с пръсти насочени нагоре. След това движението им продължава нагоре до пред лицето с длани като полуотворен цвят. 
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт 
 
3: 
Ръце: Ръцете се отвеждат по обратния път до положение хоризонтално встрани обтегнати с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт 
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 20 пъти. Последното движение е 41.
 
КП:
Ръце: Ръцете са хоризонтално встрани обтегнати с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 9 "Чистене".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без прекъсване, като плавно преминават едно в друго.