Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 24.Колко сме доволни

 

Колко сме доволни, Динко ГеоргиевHow happy we are, Marieta Stoycheva

 

ТЕКСТ
 
1.
   Колко сме доволни, 
   че в света живеем; 
   като птички волни
   чудни песни пеем.
   (повтаря се от "Колко")
2.
   Сутрин мило слънце
   посрещаме рано.
   То ни благославя
 
   и живот ни дава.
   (повтая се от "Сутрин")
3.
   Въздух дишам благодат.
   Радостно отивам за дома
   Цялата природа с мене пей.
   Слънцето ме живо грей.
   (повтаря се от "Въздух")
4.
   Мен природата обича
   и в живота ми помага.
   Чедо свое ме нарича
   и ми казва дума блага:
5.
   “Работи, учи, време не губи;
   време не пилей,
   скъп живот пази.
   Той е Божи дар, мил и скъпоцен,
   ти добре варди го всеки час”.
6.
   А подир игрите
   ще отида да работя,
   време да не губя,
   дор в небето слънце грее.
   (повтаря се от "А подир")
7.
   Хай напред, едно, две, три,
   с бодри стъпки ти ходи.
   Още малко ние тук
   ще си поиграеме сега
   (повтаря се от "Хай")
8.
   Ходи, ходи, ходи,
   за водата ходи,
   през речица бистра,
   по пътека чиста.
   (повтаря се от "Ходи")
9.
   О, водице, сладка, жива
   носиш ти живота нов.
   Теб обичам, теб жадувам,
   тебе търся всеки час.
10.
   По ливади и градини
   непрестанно тичаш ти.
   Тъй през всичките години
   бягай, тичай и лети.
11.
   Колко сме доволни, 
   че в света живеем;
   като птички волни
   чудни песни пеем.
   (повтаря се от "Колко")
12.
   Сутрин мило слънце
   посрещаме рано.
   То ни благославя
   и живот ни дава.
  (повтаря се от "Сутрин")

В основния вариант на това упражнение стихове от 3 до 10 включително не се изпълняват. 

 

ИДЕЯ

Това упражнение е за способността  да бъдем доволни от живота си и това което имаме, като го ценим и сме благодарни за него.

"Стъпки напред, последвани от люлейни стъпки на единия и другия крак. В първата част ръцете са свободни, а във втората - вътрешните ръце са заловени. Първата част е приготовление. Втората ни учи да придобием способността да оценяваме правилно природните дили и да им дадем правилен израз. Тези движения развиват способността да оценяваме природните блага." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.82)

Колко сме доволни, Силвия НеделчеваКолко сме доволни, Jill Vandenbussche

 

ЗАДАЧИ

1. Teкст: Какво прави хората доволни в текста? Напишете с ваши красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за умението да си доволен.

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: Какво е да си доволен? От какво сте доволни? За какво сте благодарни?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте били доволни за нещо. Какво е усещането. 

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че имате всичко, от което се нуждаете - красива дреха, свобода на израза и движението, любящи приятели и т.н.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитино твърдение за Колко сме доволни. Например: Доволен съм от днешния ден/ от това, което имам.

7. Сентенции: Щастието е избор, който понякога изисква усилие (Aeschylus). Щастието не е въпрос на интензивност, но на баланс и ред и ритъм и хармония (Thomas Merton). Намерете ваша любима мисъл за Колко сме доволни.

 

Колко сме доволни, Gabriela JonczyКолко сме доволни, Halim AkçakayaКолко сме доволни, Стефка Николова (дейности след ИП)

МУЗИКА

Размер 7/16
Тоналност:  до мажор
Общо: 64 такта 
1 такт = 1 движение
 
1 част:
2 част:
Колко сме доволни
 
ДВИЖЕНИЕ
2 цикъла
 
Последователност на движенията:
1. цикъл „Три стъпки и назад”
Mузика: 16 такта от 1 до 16; Текст: стих 1; Движения: 4+4+4+4
2. цикъл „Две стъпки и назад” 
Музика: 16 такта от 17 до 32; Текст: стих 2; Движения: 6+6+4
Двата цикъла се повтарят един след друг
 
 
ИП за упражнението:
 
 24 - SP
 
1.TРИ СТЪПКИ И НАЗАД
 
 1:
 a.24- 1 - 1ab.24 - 1 -1b
 
2:
24 - 1 - 2
 
3:
24 - 1 - 3a24 - 1 - 3b
 
4:
24 - 1- 4a24 - 1- 4b
 
 
Движения 1-4 се повтарят 4 пъти.
 
 
2. ДВЕ СТЪПКИ И НАЗАД
 
ИП:
24 - 1- 4b
 
1:
 a.24 - 2 - 1ab.24 - 2 - 1b
 
2:
a.24-2-2b.24-2-2b
 
 
3:
24-2-4
 
 
Движения 1-3 се повтарят симетрично с движения 4-6, започвайки с ляв крак.
 
524-2-5624-2-6
 
Движения 1-6 се повтарят 2 пъти + 4 движения, общо 16 движения.
 
Цикли 1+2 се повтарят общо 2 пъти.
 
КП за упражнението:
След последната позиция 4 на цикъл Две стъпки (десен повдигнат надаз, ръце долу-напред), ръцете продължават движението си до позиция горе-напред, а десния крък стъпва напред.
 
 
ВАРИАНТИ
 
Вариант за музиката:
Музиката има дълъг вариант от 160 такта и се изпълнява заедно с пълния вариант на стиховете.
Цикли 1+2 се повтарят общо 5 пъти.