Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 23.Хубав ден

Хубав ден, Стефка Николова (дейности след ИП)Хубав ден, Мариета Стойчева

ТЕКСТ

         1.

Всеки хубав Божи ден
дишам радост и живот
и ликът ми е засмян,
че обича мен Господ.
Слънчицето със любов
милва моето лице.
И гласът любим Христов
шепне в моето сърце:
 
2.
“Крепко, смело, ти живей
и помагай на света.
С песни радостни възпей
ти на Бога любовта,
наш Баща любим и свет
и на вси души познат”.
 
Повтаря се от начало в последователност 1., 2., 1.
 
 
Хубав ден, Stefanie Vanhulle
 
 
ИДЕЯ
 
Поддържаме равновесие и добро разположение при всички условия, сами и с партньор. Това е упражнение за устойчива нервна система, която ни помага да поддържаме нашето физическо, умствено и емоционално равновесие, така че да постъпваме по балансиран начин и да направимм деня си хубав. С езика на жеста това е равновесно упражнение, изпълнявано самостоятелно и с партньор: докато стоим на един крак, поставяме ръце на хълбок, или протягаме едната ръка нагоре и напред, или хващаме партньора за ръце.

"Последователно изнасяне на единия крак напред във въздуха и пружиниране на другия крак с прегъване в коляното. Чрез тези движения, при които се стои на един крак, а другият е във въздуха, се дава правилен ход на нервната енергия, засилва се волята. Засилват се волевите постъпки на човека. Тези движения са за каляване на нервната система. Те са магнетизиране на последната. По този начин човек става способен да прави правилна преценка на постъпките си, да види кое е право и кое е криво в тях и в същото време да ги подобрява." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938,с.81)

 

Хубав ден, Birgül GökaslanХубав ден, Вероника Кънева
 
 
 
ЗАДАЧИ
 
1. Текст: Как е наречен денят в текста? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за изкуството на равновесието/за хубавия ден.

2. Рисуване: Нарисувайте картина на равновесие. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: Какво прави денят ви хубав? Какво е равновесие? Може ли човек да запази равновесие, ако постъпи погрешно?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте запазили равновесието си независимо от предизвикателствата. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си докато изпълнявате упражнението, че напълно контролирате своето равновесие.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Хубав ден. Например: Днес е най-хубавият ден в моя живот.

7. Сентенции: Най-доброто и безопасно нещо е да запазите равновесие в своя живот, да признаете големите сили около нас и в нас. Ако можете да направите това и да живеете по този начин, наистина сте мъдър човек (Еврипид). Намерете ваша любима мисъл за Хубав ден.

 

Хубав ден, Невяна МомчиловаХубав ден, Halim Akçakaya

 

 

 

МУЗИКА

Размер 3/ 8
Тоналност: до мажор
Общо: 144 такта 
1 такт = 1 движение
 
част 1:
част 2:
част 3 (4):
Хубав ден
 
ДВИЖЕНИЕ
4 цикъла
 
ИП за упражнението:
 
SP, 1a
 
 
1. РЪЦЕ НА ХЪЛБОК
Движения 1-4:
 
1a1b
 
Движения 5-8 са симетрични на 1-4, на десен крак.
Движения 1-8 се повтарят 4 пъти.
 
 
2. РЪКА ГОРЕ И НАПРЕД НА 45°
Движения 1-4 с десен крак и дясна ръка напред:
 
2a2b
 
Движения 5-8 са симетрични на 1-4, ляв крак и лява ръка напред.
 
2c2d
 
Движения 1-8 се повтарят 3 пъти.
 
 
3. ВЪТРЕШНИТЕ РЪЦЕ СЕ ХВАЩАТ
Движения 1-4, изнесен десен крак.
 
3a3b
 
Движения 5-8 са симетрични на 1-4, с изнесен ляв крак.
 
3c3d
 
Движения 1-8 се повтарят 4 пъти.
 
 
4. ПОСЛЕДОВАТЛЕНО ХВАТ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ РЪЦЕ
Движения 1-4 с хват на външни ръце:
 
4a4b
 
Движения 5-8 са на десен крак и с хват на вътрешни ръце: 
 
4c4d
 
Движения 1-8 се повтарят 7 пъти.
 
 
КП за упражнението: стоеж