Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: ¾
Тоналност: ла минор
Общо: 34 такта
1 такт = 1 движение
 
ДВИЖЕНИЕ
 
2 движения = 1 цикъл
общо: 17 цикъла, 34 движения
преход: -
 
Giving, 1Giving, 2
 
ИП
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото. 
Крака:  Тежестта на тялото е на левия крак, а десният е напред в готовност да стъпи.
 
1:
Ръце: Предмишниците се разгъват бавно напред, успоредни, до хоризонтално положение на нивото на лактите. Едновременно дланите се обтягат, обърнати нагоре, с пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак. 
Време:  1 такт 
 
2:
 
Ръце: Ръцете се привеждат плавно по обратния път в ИП.
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт
 
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 17 пъти. Последното движение е 34. 
 
КП:
 
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото.
Крака: Тежестта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 4 "Възлизане".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.