Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

Скачане, Stefanie VanhulleСкачане, Мариета Стойчева

TEXT

Нагоре да полетим
към небесния простор.
С мир, любов и светлина
всичко расте в красота
и ни носи мъдростта!
 
ИДЕЯ

       В това упражнение се покланяме на висок идеал, на всичко най-велико в света, след това подскачаме със стремеж високо нагоре. Към идеалите имаме уважение и възхищение и същевремнно се стремим нагоре да ги достигнем. Това носи радост, която се изразява с жеста на пляскане с ръце. Човекът от упражнение 11, който може да мисли, чувства и постъпва добре може също така да скочи високо, да надскочи себе си, да развие пълния си потенциал. Поклон с лице към земята и подскок високо нагоре са специфични движения само за това упражнение. Някои примери за природата, човека и взаимоотношенията:

  • за дърветата идеал е слънцето (светлината), затова се стремят нависоко;
  • за животните идеал са добрите условия за живот: вода, храна, светлина, топлина;
  • за детето родителите са негов идеал;
  • за ученика в училище любимият учител е идеал;
  • във взаимоотношенията любимият човек е идеал;
  • в спорта високите постижения и най-добрите спортисти са идеал;
  • звездите, музиканти и актьори, са идеал за красота и специфични умения;
  • за разумния човек любовта, мъдростта и истината са най-високи идеали.

Това е тържество, че любовта и мъдростта се прилагат в живота. При скачането най-напред се навеждаме надолу - покланяме се пред Великото, вечното, божественото, което работи в света; скачането, което последва - това е поднасяне на нашата радост към великото в света. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.79)

Скачане, Данчо ПандулчевСкачане, Стефка Николова (дейности след ИП)

 
ЗАДАЧИ
 
1. Текст: Напишете с ваши красиви думи изречения/стихотворение като използвате думите от текста "нагоре", "да полетим", "небесния простор", "расте".
 
2. Рисуване: Нарисувайте картина на човек, който се стреми нагоре. Нарисувайте един ваш идеал. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3. Въпроси: Какви идеали имате? Какво/кой може да бъде идеал?  Колко високо може да скочи човек?

4. Преживяно: Разкажете ни за ситуации и преживявания, когато сте намерили някакъв идеал/нещо велико. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че скачате толкова високо, че достигате тавана на стаята/ облаците/ небето/ звездите.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Скачане. Например: Покланям се пред величието на природата.

7. Цитати: Не можем да правим велики неща, но малки неща с велика любов (Майка Тереза). Намерете ваша любима мисъл за Скачане (за идеала и величието).