Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

 

Евера, Данчо Пандулчев

 

TEКСT

1.
Слънцето грей, гали с лъчи
цветенца и треви, и нас.
На ранина възторжено играем ний.
 
2.
Въздух благодат.
Птички хвъркат весело над нас.
Природата сияе цяла в красота.
Росна тревица блеснала в елмаз.
Цветята леят аромат.
(повтаря се от "птички")
3.
Слънцето грей, праща веселие
по цялата земя.
Целия мир събужда, вика със любов.
4.
Влива ни живот,
дава радост, мир и красота.
Залязва то, но вечно се явява пак.
Блести, изпраща жива светлина,
служител мил на благ Баща.  
(повтаря се от "дава")
 
 
Текстът има кратък вариант - първи и втори стих, и дълъг вариант - всичките 4 стиха. Има вариант на музиката, при който повторението на стихове 2 и 4 започва от началото им ("Въздух" и "Влива").

ИДЕЯ

Това е упражнение за съвършения човек, при който има баланс между ума (мислите, мъдростта), сърцето (чувствата, любовта), и действията (волята, истината). Проявяваме се в отношениe към себе си, другите, и природата. С езика на жеста, в простанството, това се изиграва в трите възможнни посоки на движение в кръга. Любовта и отношението към другите е посоката с лице към центъра на кръга; истината и отношението към себе си/своя път е посоката напред по движението по кръга; мъдростта и отношението към природата е посоката с гръб към центъра на кръга. Музиката също създава баланс, като дава равно по продължителност време за движенията във всяка от тези три посоки (1 такт). Балансът е особеност и на движенията, които се изпълняват с обръщане и на пръсти и въздействат на вестибуларния апарат и равновесието. 

“Тялото се обръща в ляво и в дясно, и всяко обръщане се последва с движение напред. Тук имаме действието на двата принципа: на любовта и мъдростта, на женския и мъжкия пронцип, които работят за повдигането на света. Обръщането към ляво, това е женския принцип, възприемане на любовта. Обръщането към дясно - това  е мъжкият принцип, възприемане на мъдростта. А пък движението напред, което последва всяко обръщане в ляво и дясно - това е движение към истината. Значи приложението на любовта и мъдростта в живота ни води към истината... Движението напред - това е подтикване на нашия растеж, на умствения и целия прогрес изобщо (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.79)

 

Евера, Gabriela JonczyЕвера (Нова Ева), Стефка Николова (дейности след ИП)

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за съвършения човек.

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация на упражнението. Нарисувайте съвършения човек. Нарисувайте три картини наречени Истина, Любов и Мъдрост (или действия, чуства и мисли): с образи, цветове или форми. 

3. Въпроси: Може ли човек да бъде съвършен? Ако Любовта, Мъдростта и Истината са три вълшебни феи, какво ще поискате от тях? Ако вашите мисли, чувства и действия са трите страни на триъгълник, как изглежда той; може ли да се каже, че  е равностранен? Защо любовта, мъдростта и истината се свързват с розовия, жълтия и синя цвят?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте направили нещо, което има ефект едновременно за вас, другите и природата. Или за ситуации, когато едновременно сте мислили, чувствали и постъвали в пълен синхрон със себе си.

5. Въображение: Представете си докато изпълнявате упражнението, че пространството пред вас, когато сте с лице към центъра на кръга е розово, когато правите стъпка напред е синьо, а когато сте с гръб към центъра е жълто. 

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Евера. Например: Мога да мисля, чувствам и постъпвам добре.

7. Сентенции: Истината стои изправена и без да я поддържа обществото. Тя е сама си е подкрепа. (Махатма Ганди) Науката е организирано знание. Мъдростта е организиран живот (Емануел Кант) Любовта не се състои в това да се гледаме един друг, а да гледаме заедно в една и съща посока (Антоан дьо Сент Екзюпери) Намерете вашите любими мисли за любовта, мъдростта и истината.

 

Евера, Мариета Стойчева

 
 

МУЗИКА

Размер: 3/8
Тоналност: фа мажор
Общо: 68 такта (или 136 при повторение)
1 такт = 1 движение
 
кратък вариант:
дълъг вариант:
 
ДВИЖЕНИЕ
 
6 движения = 1 цикъл
Общо: 11 цикъла и 2 движения в краткия вариант (или 22 цикъла и 4 движения в дългия)
 
упр.11 Евера - движение
 
ИП: 
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга. Партньорът от вътрешния кръг е пред партньора от външния кръг.
Ръце: Дясната ръка е пред тялото на нивото на слънчевия сплит, сгъната в лакета, с предмишница успоредна на лявата ръка. Лявата ръка е обтегната вляво, встрани, хоризонтално. Дланите са надолу, пръсти допрени, китки обтегнати.
Крака: Десният крак е изнесен на пръсти встрани надясно. Тежестта е върху левия крак. Пръстите на двата крака са насочени към центъра на кръга.
 
1: 
Обръщане надясно - напред по посока на движението по кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и надясно и едновременно тялото се обръща надясно. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално с длани надолу. 
Крака: Пръстите на десния крак се завъртат надясно (напред) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на левия крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти надясно. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт 
 
2: 
Стъпка напред.
Ръце: Ръцете се повдигат бавно напред нагоре на 45 градуса, успоредни и обтегнати в лакти, китки и длани. 
Крака: Левият крак стъпва напред. Десният остава назад на пръсти. Пръстите на двата крака са насочени напред.
Време: 1 такт 
 
3: 
Обръщане надясно - с гръб към центъра на кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и надясно и едновременно тялото се обръща надясно. Дясната ръка достига позиция хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу. Лявата достига позиция сгъната пред тялото на нивото на слънчевия сплит, с предмишница успоредна на дясната ръка и с длан надолу. Ръцете се движат успоредни и обтегнати в китките.
Крака: Пръстите на десния крак се завъртат надясно (с гръб към центъра) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на левия крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти надясно. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт
 
Движения 1, 2 и 3 се повтарят симетрично наляво с движения 4, 5 и 6:
 
4: 
Обръщане наляво - напред по посока на движението по кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и наляво при едновременно обръщане на тялото наляво. Те се движат успоредни, обтегнати, и достигат до позиция напред хоризонтално, с длани надолу. 
Крака: Пръстите на левия крак се завъртат наляво (напред) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на десния крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти наляво. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт 
 
5: 
Стъпка напред.
Ръце: Ръцете се повдигат бавно напред нагоре на 45 градуса, успоредни и обтегнати в лакти, китки и длани. 
Крака: Десният крак стъпва напред, тежестта се пренася на него. Левият остава назад на пръсти. Пръстите на двата крака са насочени напред.
Време: 1 такт 
 
6: 
Обръщане наляво - с лице към центъра на кръга.
Ръце: Ръцете описват низходящи дъги надолу и наляво и едновременно тялото се обръща наляво. Лявата ръка достига позиция хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу. Дясната ръка достига позиция сгъната пред тялото на нивото на слънчевия сплит с предмишница успоредна на лявата ръка и с длан надолу. Ръцете се движат успоредни и обтегнати в китките.
Крака: Пръстите на левия крак се завъртат наляво (с лице към центъра) и тежестта на тялото постепенно се пренася върху него. Петата на десния крак се отделя от земята и той се завърта на пръсти наляво. Пръстите не се отделят от земята.
Време: 1 такт
 
Движения 1-6 са един цикъл, който се изпълнява 11 пъти и още 2 движения в краткия вариант (или 22 пъти и още 4 движения при повторение в дългия вариант).
 
КП (за краткия вариант)
Ръце: Двете ръце са напред нагоре на 45 градуса, успоредни и обтегнати. 
Крака: Левият крак напред, десният назад на пръсти.
 
КП (за дългия вариант) 
Ръце: Двете ръце напред хоризонтално. 
Крака: Левият крак напред, десният назад на пръсти.
 
ВАРИАНТИ
 
За музика: Тактовете са 72 (при изпълнение два пъти – 144), тъй като повторението на рефрена започва от първия стих. Движенията са 72 (144), точно 12 (24) цикъла, при което КП съвпада с ИП.