Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: 3/4
Тоналност: ре мажор

Общо: 41 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

1 цикъл = 2 движения
общо: 20,5 цикъла, 41 движения
преход: движение 1
 
Освобождение, 1Освобождение, 2
 
ИП:
Ръце: Дясната ръка е на хълбок. Лявата е хоризонтално встрани, обтегната, с длан надолу, пръсти прибрани. 
Крака: Тежестта е на десния крак, левият е напред в готовност да стъпи. 
 
1 (преход): 
 
Ръце: Дясната ръка от позиция на хълбок се изнася пред гърдите свита в юмрук. Едновременно лявата от позиция хоризонтално встрани се привежда пред гърдите, свита в юмрук. Юмруците се докосват, с длани надолу, палци отдолу върху другите пръсти. Лактите са покрай тялото, предмишниците са изнесени напред и нагоре с обтегнати китки. 
Крака: Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт  
Текст:  В българския текст - “Ний плани-“ (от “Ний планините”) 
 
2: 
Ръце: Юмруците се разделят, като че ли късат нещо. По вдлъбнати дъги ръцете се разгъват в лактите надолу, напред и встрани, като едновременно дланите се отварят. Движението продължава с обтегнати ръце, които се отвеждат хоризонтално встрани с длани надолу, пръсти допрени.
Крака: Стъпка на десен крак.
Време: 1 такт  
 
3: 
 
Ръце: Ръцете се привеждат в юмруци пред гърдите по обратния път.  
Крака:  Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт 
 
Движения 2 и 3 са един цикъл, който се повтаря 20 пъти. Последното движение е 41. 
 
КП:
 
Ръце: Двете ръце са свити в лактите и поставени една до друга пред гърдите със свити юмруци, които се докосват.
Крака: Тежестта е на левия крак, десният е напред, в готовност за първата стъпка на упражнение 8 "Пляскане".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като плавно преминават едно в друго.