Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: ¾
Тоналност: ла минор
Общо: 30 такта
1 такт = 1 движение

 
 
ДВИЖЕНИЕ
 
2 движения = 1 цикъл
Общо: 15 цикъла, 30 движения
Преход: движение № 30
Примирение - 1Примирение - 2
ИП: 
Ръце:  Ръцете са сгънати в лактите и върховете на пръстите им се докосват пред гърдите. Предмишниците са изнесени напред и нагоре, лактите са покрай тялото. Дланите и китките са обтегнати, пръстите са допрени, само палците са отведени.
Крака: Тежестта на тялото е на левия крак, десният е напред в готовност да стъпи.
 
1: 
Ръце:  По вдлъбнати дъги ръцете се разгъват в лактите надолу, напред и встрани, и едновременно палците се прибират. Движението продължава собтегнати ръцете, които се отвеждат хоризонтално встрани с длани надолу. 
Крака:  Стъпка на десен крак. 
Време:  1 такт 
 
2:
Ръце: Ръцете се привеждат плавно по обратния път в ИП.
Крака:  Стъпка на ляв крак. 
Време:  1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 15 пъти. Второто движение на цикъл 15 (движение 30) е по-различно и е преход към упражнение 3:
 
30 (преход):
Ръце: Ръцете се свалят обтегнати надолу, напред и встрани, след което се сгъват в лактите и се поставят на гърдите, длани заоблени с пръсти насочени нагоре. 
Крака:  Стъпка на ляв крак.
Време: 1 такт 
Текст:  В българския текст - сричка “-ри” от думата “игри” 
 
КП:
 
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото. 
Крака:  Тежетта на тялото е на левия крак. Десният е напред в готовност за първата стъпка на упражнение 3 "Даване".
 
Първите десет упражнения се изпълняват без паузи между тях, като преминават плавно едно в друго.