Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Тъкане, Мариета СтойчеваТъкане, Стефка Николова (дейности след ИП)

ТЕКСТ

Всеки ден, всеки час, всякоя минута
ний сновем и тъчем най-красиви мисли,
и живот, свят и чист
във душите вливаме.
 
Нека мир и любов в сърца ни да царува,
доброта, милосердие в нази да живей.
Светлина и веселие навред да грей.
(повтаря се от "Нека")
 
Цветенцата аромат сладостен пилеят,
птичките в небесна шир чуруликат, пеят
и дъждеца ромоли над ниви и ливади.
 
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута,
ще работим, ще растем и добро ще сеем.
И в душите си красиви мисли ние да втъчем.
 
ИДЕЯ

 

В това упражнение изработваме, изграждаме нещо, за което работим с постоянство. Тъкане е единственият вид работа/труд, назован в стиховете на паневритмията.  Извършва се в условия на някаква двоичност – с ума и сърцето (като се движим наляво и надясно), между два полюса (като се движим между  двете противоположни позиции на вътрешния и външния кръг) и в двойка с партньора (като се движим едновременно в допълващи се посоки навътре и навън). В дейността тъкане совалката с нишката се движи наляво и надясно, а придърпващия механизъм – направо; в упражнението това се изиграва със стъпки настрани, последвани от стъпки напред. Някои примери за процеси и състояния в природата, човека и взаимоотношенията:

  • птичките по двойки си изграждат гнездо;
  • на стан се тъкат черги/платове;
  • изработваме, изграждаме някакъв продукт;
  • работим над своето усъвършенстване;
  • изграждаме добри взаимоотношения;
  • в природата енегрийният ток на електричество и магнетизъм между два полюса е работа;
  • когато имаме опонент на нашата идея, „изтъкаваме" своите мисли, между неговата и н
  • нашата гледва точка;
  • когато имаме обект на нашето внимание, изтъкаваме своите чувства между нас;
"Това движение изразява органическия процес в природата. То изразява съграждащия процес в нея. Нали между северния и южния полюси на земята става кръгообращение на електричеството и магнетизма? Електричните и магнетични течения циркулират между двата полюса. Това именно е изразено в това упражнение чрез кръстосаните движения от ляво надусно и обратно. Обаче и всяка материална частица си има свои полюси. И между тези два полюса има течение на електрични и магнетични енергии. Тези сили работят и във всеки човек. И всеки орган има полюси. Това упражнение от една страна ни води към осъзнаване дейността на съграждащия принцип в природата и от друга страна, то е правилен път за внасяне на хармония и ритъм в този процескакто в нас, така и вън от нас, в живота на човечеството." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.79)

 

Тъкане, Gabriela JonczyWeaving, Birgül Gökaslan

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: За какво е метафора тъкането в текста, какво се изтъкава? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за стана на живота.
 
2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация на упражнението. Нарисувайте черга с партьора, като движите моливите настрани и напред както в упражнението без да ги вдигате от листа.
 
3. Въпроси: Какво се изгражда нишка по нишка, за да се постигне крайния резултат? Как изтъкавате добро чувство/мисъл?
 
4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте изработили нещо с постоянство. Какво е усещането?
 
5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че вие и вашия партньор изработвате красива тъкан заедно. 
 
6. Утвърждение: Напишете ваше положително твърдение за тъкане. Например: Заедно изрботваме нещо красиво. Изтъкавам своите добри мисли/чувства.
 
7. Цитати: Хората забравят колко бързо сте свършили дадена работа, но запомнят колко добре сте я свършили (Howard Newton). Ние спим, но станът на живота никога не спира и чергата, която се е тъкала, когато слънцето е залязвало, продължава да се тъче и когато изгрява на сутринта (Henry Ward Beecher) Намерете ваша любима мисъл за Тъкане.
 
 
Тъкане, Силвия НеделчеваТъкане, Lenka Szotkowska