Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

МУЗИКА

Размер: 3/4

Тоналност: ла мажор
Общо: 26 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

2 движения= 1 цикъл
Общо: 13 цикъла =26 движения
Преход: движение 26
 
Elevation, 1Elevation, 2
 
ИП:
Ръце: Двете ръце са успоредни долу и малко назад (в очертанията на тялото), с длани назад, обтегнати в лактите и китките.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.
 
1: 
Ръце:  Ръцете се отвеждат напред и нагоре вертикално, с длани напред, пръсти допрени. Ръцете са успоредни и обтегнати в лакти, китки и длани.
Крака: Десният крак се поставя на земята, левият се изнася напред.
Време: 1 такт
 
2:
Ръце: Ръцете се привеждат напред и надолу и малко назад (в очертанията на тялото), с длани назад, пръсти допрени. Ръцете са успоредни и обтегнати в лакти, китки и длани.
Крака: Левият крак се поставя на земята, десният се изнася напред.
Време: 1 такт
 
Движения 1 и 2 са един цикъл, който се повтаря 13 пъти. Второто движение на цикъл 13 (движение 26) е по-различно и е преход към упражнение 6:
 
26 (преход):
Ръце: Дясната ръка се сгъва в лакета и дланта се поставя хоризонтално пред гърдите, обърната надолу, пръсти допрени и обтегнати. Едновременно лявата ръка се поставя на хълбока с палец назад и допрени пръсти отпред. 
Крака:  Левият крак се поставя на земята, десният се изнася напред.
Време: 1 такт
Текст: В българския текст -  удълженото “-а” на сричка –та (“красо-та”) 
 
КП:

 

Ръце: Дясната ръка е сгъната в лакета, предмишница хоризонтална и успоредна на тялото, длан надолу, в средата пред гърдите, пръсти прибрани и обтегнати. Лявата ръка е на хълбок, палец назад, пръсти прибрани отпред, лакет изнесен встрани.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.