Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Дигане, Пламена СертеваДигане, Силвия Неделчева

 

   ТЕКСТ

     Сила и радост,
     младост и обич
     слънцето носи
     и вдъхновява
     и възраства 
     в красота.

     (повтаря се)

 

ИДЕЯ

Дигане е процес на растеж, движение напред и нагоре. Някои примери за процеси и състояния в природата, човека (мисли, чувства и постъпки) и взаимоотношенията:   
  • живите същества растат, плодовте зреят;
  • човек съзрява, расте и се развива физически, интелектуално и емоционално - в мислите, чувствата, разбиранията, знанието, опита, уменията, отношенията си;
  • човек се развива професионално, израства социално, студентът преминава в по-горен курс;
  • техническите постижения се подобряват, спортните рекорди стават по-високи;
  • взаимоотношенията се развиват е укрепват с времето;
Двете ръце се дигат едновременно нагоре, а след това се снемат и насочват назад. Вдигане ръцете - това е приемане на новото, изгряващото, а поставянето на ръцете надолу и назад, това говори, че приемайки новото, старото се оставя назад в миналото. Това движение изразява мощната сила, която движи човека напред по жизнения път. Така и лодката се движи чрез вдигате на греблата и движението им назад. Това е събуждане в душана на копнеж към визвишеното. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.77)
 

Дигане,  Ufuk AAtillaДигане - Мартин Иванов

 

ЗАДАЧИ 

1.Текст:  Какво е "простор"? Довършете с ваши думи изречението от текста "Нагоре да полетим към..."2.Рисуване: Нарисувайте картина на растение/дърво, което израства от семе до зрялост. Нарисувайте процес на растеж нагоре: с образи, цветове или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.

3.Въпроси: Към какви висини се стремите в своя живот? Какви върхове изкачваме?

4.Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато разбирането ви за нещо е израстнало. Какво е усещането? 

5.Въображение:  Представете си докато изпълнявате упражнението,  че карате лодка и вашите ръце са греблата, които ви отнасят напред по пътя. 

6.Утвърждение:  Напишете ваше позитивно твърдение за Дигане. Например: Раста всеки ден, ставам все по-добър и по-добре. 

7.Сентенции:  Трябва сам да растеш, независимо колко висок е бил дядо ти (Абрахам Линкълн). Намерете вашата любима мисъл за Дигане.

 

(Из)дигане, Мариета Стойчева

Мариета Стойчева "(Из)дигане": Можеш да се съсредоточиш върху малките неща и да виждаш само тях или да се издигаш над ситуации и обстоятелства, докато съзнанието ти не започне да възприема нещата отгоре и широкоскроено..от буболечката, към пътеката, оттам градчето и накрая планетата като обобщаващ елемент. "Дигане" е разширяването на кръгозора.