Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

 

Квадрат, Мариета СтойчеваКвадрат, Стефка Николова (дейности след ИП)

ТЕКСТ

Слънцето грей, трепти зората от живот и любов.
Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи.
 
Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей
за Божий ден, за новий светъл Божий ден
за радост нова що в сърцата ни безспирно лей.
(Повтаря се от "Всичко")
 
Повтаря се от началото.

ИДЕЯ

Квадратът е метафора за проблемна ситуация, някакво ограничение, трудност, задача в живота. Това се случва на работа, у дома, във взаимоотношенията; засяга ни интелектуално, емоционално, за проява на воля; за по-кратко или по-дълго време. С езика на жеста ние спираме нашето свободно движение напред по заобления кръг. Започваме движение в малко и ограничено „ъгловато“ пространство, квадрат, от което не можем да излезем, колкото и да вървим: началната и крайна позиция съвпадат. И като героите от вълшебна приказка, попаднали под властта на зли сили, ние трябва да дадем всичко от себе си, да активираме вътрешните си сили, качества, способности и таланти на работа, за да си помогнем сами. Някои примери за Квадрат:

  • клетките на птиците;
  • ограничение за животните поради липса на жизнени условия – суша, глад;
  • решетките на затвор (буквално и метафорично);
  • стаята като затворено пространство, когато не можеш да я напуснеш, напр.поради болест;
  • задача в работата;
  • предстоящ изпит в обучението;
  • затруднение, което ни създава друг човек.
Упражнения 17-21 са свързана тематично в група. В 17.Квадрат се задава проблемна ситуация, задача. В 18.Красота и19.Подвижност работим по нея последователно с твърдост и с мекота. С 20.Побеждаване изиграваме решаването и преодоляването й. А радостта от постигнатото е 21.Радостта на Земята.
 
"Това движение говори да имаме онази права мярка, с която се мерят нещата на земята. При него лицето се обръща последователно към четирите посоки на света: изток, запад, север, юг. То е свързано със силите на изтока, запада, севера, юга. Изток означава правдата, юг – добродетелта, север – истината, запад – животът на земята. Запад показва какво благо са истината, правдата и добродетелта за човека. Като залезе слънцето, тогава човек оценява какво благо е то." (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.80)
 

Square, Lenka SzotkowskaSquare, Gabriela Jonczy

 

ЗАДАЧИ

1. Текст: Дайте синонимна дума или израз за „проблемна ситуация“. Напишете с ваши красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за проблемна ситуация/сериозна задача, която сте имали. 

2. Рисуване: Нарисувайте илюстрация към упражнението. Нарисувайте линията, която очертаваме със стъпките си по отношение на кръга, докато изпълняваме упражнението.

3. Въпроси: С какво се характеризира квадратната форма и среща ли се в природата? Харесвате ли проблемните ситуации и защо? Защо природата е толкова щастлива в стихотворението на Квадрат, при положение, че човекът е в затруднение? Колко и какви задачи за деня си определихте при ставането тази сутрин?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте имали да решавате сериозна задача/проблемна ситуация. Какво е усещането?

5. Въображение: Докато изпълнявате упражнението, опитайте се точно да очертаете квадратната форма – не по-голяма и не различна от квадрат. Представете си, че очертаният квадрат е: 1. Лист хартия, на който е написана вашата задача; 2. Стаята, в която работите; 3. Градината, която обработвате; 4. Платното, на което ще рисувате картината си; 5. Бюрото, на което учите; 6. Учебникът, от който трябва да учите.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Квадрат. Например: Мога да се справят със задачите си/с проблемите. Очертавам вярно границите на моите задачи.

7. Сентенции: Всеки каменен блок има в себе си статуя и задачата на скулпутра е да я открие (Микеланджело). Намерете ваша любима мисъл за Квадрат.

 

Да си направиш дом, Силвия Неделчева

МУЗИКА

Размер 3/8

Тоналност: ми минор
Общо: 128 такта
1 такт = 1 движение

ДВИЖЕНИЕ

2 големи цикъла:
1. “На място”: 8 движения (4 х 2 пъти)
2. “Напред”: 8 движения (2 х 4 пъти)
 
ИП за упражнението:
Изпълнителите са обърнати с лице към центъра на кръга. Партньорът от вътрешния кръг е пред партньора от външния кръг.
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите, предмишниците са хоризонтални и успоредни на тялото, китки обтегнати. Лактите са хоризонтално встрани. Дланите са пред гърдите, обърнати надолу, пръсти прибрани, обтегнати. Средните пръсти на двете ръце се докосват.
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват “На място” и “Напред” четири пъти (1-8). В края на всяка движение “Напред” тялото се обръща на 90 и при четирите изпълнения се очертава квадрат. 
 
1. НА МЯСТО
 ИП = ИП за упражнението. 
Движението очертава първия връх на квадрата. 
Текст: „Слънцето грей, трепти зората от живот и любов”.
 
17 Квадрат - движения на място
 
1:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани. 
Крака: Десният крак се изнася встрани вдясно с обтегнато коляно и докосва с пръсти земята. 
Време: един такт
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Десният крак се връща в ИП с обтегнато коляно. 
Време: един такт
3:
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите хоризонтално напред до положение встрани обтегнати, с длани надолу, пръсти прибрани.
Крака: Левият крак се изнася встрани вляво с обтегнато коляно и докосва с пръсти земята. 
Време: един такт
4:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Левият крак се връща в ИП с обтегнато коляно. 
Време: един такт
 
Движения 1-4 се повтарят. Последното движение е 8. 
КП = ИП
 
2. НАПРЕД 
ИП = ИП за упражнението
Движението е по радиус към центъра и очертава първата страна на квадрата.
Текст: „Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи”
 
Квадрат, движения напред
 
1:
Ръце: Дланите се обръщат напред, средните пръсти остават допрени. Ръцете се разгъват в лактите вертикално пред лицето нагоре до положение хоризонтално встрани обтегнати, с длани напред, пръсти прибрани.
Крака: Стъпка напред с десен крак. 
Време: един такт 
2:
Ръце: Ръцете се сгъват в лактите, вертикално нагоре до положение пред гърдите с длани  напред. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: един такт 
Движения 1 и 2 се повтарят 3 пъти. Следват движения 7 и 8:
7:Квадрат, обръщане на 90о, стъпка 7
Ръце: Ръцете се разгъват в лактите вертикално пред лицето нагоре до положение хоризонтално встрани обтегнати, с длани напред, пръсти прибрани.
Крака: Пресечна стъпка напред с десен крак. Пръстите сочат в посока перпендикулярна на посоката на движение. Тялото започва четвърт обръщане (90°) наляво.  
Време: един такт 
8:Квадрат, обръщане на 90о, стъпка 8
Ръце: Ръцете се сгъват в лактите, вертикално нагоре до положение пред гърдите с длани  напред. Средните им пръсти се докосват.
Крака: Левия крак се прибира до десния (в новата посока). Тялото завършва четвърт обръщането (90°) наляво.  
Време: един такт 
 
КП = както в ИП, но с длани напред.
 
3. НА МЯСТО
ИП
Както в ИП за упражнението, но дланите са напред.
Партньорите са с дясно рамо към центъра, един до друг.
Движението очертава втория връх на квадрата. 
Текст: „Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей”
1:
Ръце: Дланите се обръщат надолу с допрени средни пръсти. Следва движение на ръцете и на краката както при очертаване на първия връх, но с различна пространствена ориентация.
КП = ИП за упражнението.
 
4. НАПРЕД 
ИП
Партньорите са с дясно рамо към центъра, един до друг. 
Движението очертава втората страна на квадрата. 
Движението е същото както при очертаване на първата страна, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За божий ден, за новий светъл божи ден”
 
5. НА МЯСТО
ИП
Партньорите са с гръб към центъра. Партньорът от външния кръг е пред партньора от вътрешния кръг.
Движението очертава третия връх на квадрата.
Движението е същото както при очертаване на втория връх, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За радост нова, що в сърцата ни безспирно лей”
 
6. НАПРЕД
ИП
Партньорите са с гръб към центъра. Партньорът от външния кръг е пред партньора от вътрешния кръг.
Движението очертава третата страна на квадрата, но с различна пространствена ориентация.
Движението е същото както при очертаване на първата страна.
Текст: „Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей”
 
7. НА МЯСТО
ИП
Партньорите са с ляво рамо към центъра, един до друг.
Движението очертава четвъртия връх на квадрата.
Движението е същото както при очертаване на втория връх, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За божий ден, за новий светъл божи ден” 
 
8. НАПРЕД 

 

ИП
Партньорите са с ляво рамо към центъра на кръга, един до друг. 
Движението очертава четвъртата страна на квадрата. 
Движението е същото както при очертаване на първата страна, но с различна пространствена ориентация.
Текст: „За радост нова, що в сърцата ни безспирно лей”
 
 
 
Движенията 1-8 очертават квадрат. Музиката за всеки цикъл е 8 такта. За 1: от 1 до 8 такт; 2: от 9 до 16 такт; 3: от 17 до 24 такт; 4: 25 до 32 такт; 5: от 33 до 40 такт; 6: от 41 до 48 такт; 7: от 49 до 56 такт; 8: от 57 до 64 такт. 
Движенията 1-8 се повтарят от 65 до 128 такт и очертават втори квадрат.
 
КП за упражнението: както ИП, но с длани напред. 
След приключване на упражнението ръцете се свалят до тялото. Крайната позиция върху кръга (мястото на стъпване) съвпада с позицията от началото на упражнението.